Setkání se uskutečnilo na  Svatém Hostýně o víkendu 26. – 28. ledna 2018. Členové Díla Mariina rádi využívají možnost strávit společné chvíle na tomto krásném poutním místě posvěceném modlitbami, prosbami a díky poutníků, kteří sem po staletí přicházejí.

180218 hostyn

Když v pátek odpoledne stoupáme klikatou silnicí vzhůru k zasněženému a mlhou zahalenému vrcholu s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, cítíme, že stejně jako Ježíš občas bral své učedníky na horu, tak i my jsme pozváni k tomu, abychom prožili něco mimořádného. Věříme, že se nám podaří vytvořit společenství, ve kterém On bude v našem středu a obdaruje nás radostí, pokojem a silou pro další všední dny.
Na recepci nás vítají organizátoři, kteří celý pobyt s pečlivostí zajistili a připravili a kterým patří náš velký dík. Páteční večer je plný radosti z toho, že se znovu setkáváme, a poznáváme se s těmi, kteří jsou s námi poprvé. Zakončujeme jej modlitbou v kapli, kde předkládáme Pánu především prosby za naši vlast, jelikož právě končí první den druhého kola prezidentských voleb a osud naší země není nikomu z nás lhostejný.
V sobotu ráno už je nás téměř osmdesát z celé Moravy, několik lidí z Prahy i ze Slovenska. Až do nedělního oběda prožíváme pestrý program. V několika etapách nasloucháme tématu Mariina cesta a zkušenostem některých z nás. Díky přítomnosti fokolarína - kněze Jiřího Kratochvíla - prožíváme v kapli mše svaté s příhodnými kázáními i osobními přímluvami.
V sobotu před polednem se připojujeme ke každoroční pouti zlínské farnosti. Petr Mach nám vysvětluje její původ. Se svou ženou se v roce 1978 na Hostýně zasvětili Panně Marii a potom každoročně přijížděli své zasvěcení obnovit. Postupně se k nim přidávali další a další poutníci a letos jsme se mohli připojit i my. Procházíme křížovou cestou na hostýnském návrší a na závěr se modlíme zásvětnou modlitbu v bazilice.
Silným zážitkem je prohlídka baziliky s Radkem Mezuláníkem. V bazilice je zobrazeno 900 postav, do lodi se vejde 6 tisíc osob. Rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ ukazuje zájemcům zvony, jejichž zhotovení sám inicioval.
Večer oslavujeme 50. výročí příchodu Díla do Československa a připíjíme si dobrým vínem. Pamětníci vzpomínají na významné osobnosti, díky nimž našli oni i mnozí další svou cestu do Hnutí fokoláre. Vyprávějí se dnes už úsměvné vzpomínky z dob totality. Ti, kterým se ještě nechce jít spát, pokračují při harmonice, kytaře a vínku ve zpěvu lidovek.
Přestože počasí na hoře nebylo nejvlídnější, mezi námi byla opravdová rodinná pohoda naplněná nasloucháním, láskou i vzájemným obohacením. Určitě je to patrné i z fotografií .
Magda Kodetová

0
0
0
s2sdefault