180228 kneziVe dnech 5.–9. února 2018 se v Centru Mariapoli v Praze Vinoři uskutečnilo mezinárodní setkání kněží fokolarínů za účasti 107 kněží z Česka, Slovenska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovinska, včetně 3 českých a moravských biskupů a dalších hostů z Itálie.

Pro přítomné to byly drahocenné chvíle odpočinku a prohloubení se v osobním životě. Základním povoláním kněze fokolarína je uskutečňování jednoty podle vzoru Nejsvětější Trojice a Ježíšovo Nové přikázání. Kněz fokolarín jako diecézní kněz ve své osobě spojuje zároveň petrínský charakter církve (jednota s papežem a s diecézním biskupem) a jako člen Díla Mariina onen mariánský (charizma jednoty, svatost). A tak je lépe uschopněn sloužit Božímu lidu, církvi, přispívat k její jednotě a zároveň být otevřen dialogu na úrovni ekumenické, mezináboženské i se všemi lidmi dobré vůle.

Určitým vyvrcholením setkání bylo slavení eucharistie s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, který přítomným kněžím na závěr poděkoval právě za jejich věrnost církvi.

V dalším programu byly obsaženy také ožehavé otázky současnosti, jako je např. identita člověka a rodiny a účinná obrana vůči genderové ideologii, krize občanské společnosti a demokracie jako důsledek programového ateizmu, individualizmu a konzumního způsobu života.

Díky krásnému přijetí v citadele Díla v Praze Vinoři, díky výborné organizaci setkání a především díky atmosféře rodiny na základě žité vzájemné lásky s Ježíšem uprostřed, odjížděli všichni účastníci setkání velice povzbuzeni, aby ve svých zemích, s novými silami, pokračovali ve službě církvi a světu.
                                                                                                                       P. Miloslav Kněz

0
0
0
s2sdefault