Zlatá Praha po­kra­ču­je 20. října 2019 od 16 ho­din se­tká­ním, kte­ré se usku­teč­ní for­mou spo­leč­né pro­hlíd­ky Arcibiskupského paláce v Pra­ze na Hrad­ča­nech. Sraz účast­ní­ků je v 16 ho­din před vchodem do paláce, Hradčanské náměstí 16, Praha 1.

zp201910

0
0
0
s2sdefault