Vanocni prani foto

Drazí,

přejeme vám ty nejkrásnější Vánoce, které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství. Bůh nás miluje!

Spojeni v Jeho lásce!

Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

za Hnutí Fokoláre v České republice

 

Vánoce 2020

VELKÉ TAJEMSTVÍ

Je to velké tajemství: druhá osoba 
Nejsvětější Trojice vzala na sebe lidské tělo.  
Naše lidská přirozenost je navěky 
neoddělitelně vložena do Božího srdce. 

Je to tajemství přesahující náš rozum. 
Bůh se v Ježíši od lidské přirozenosti už
nikdy neodloučí. 

Nejsvětější Trojice otevřela brány nebe,
aby se Slovo kvůli nám mohlo stát
člověkem. Byli bychom pošetilí, kdybychom
nevěřili, že Bůh miluje každého z nás. 

Chiara Lubichová

 

Soubor v JPG ke stažení.

 
0
0
0
s2sdefault