151210 nm12Prosincové vydání Nového města přináší v úvodu vánoční zamyšlení nedávno zesnulého P. Bohumila Koláře, spoluzakladatele Hnutí fokoláre v naší zemi a dlouhodobého spolupracovníka redakce našeho časopisu. K jeho slovům rádi připojujeme i naše přání pokojných a láskyplných vánočních svátků.

O osobnosti P. Bohumila Koláře se dále dočtete na s. 20. Název článku S největší vděčností je zároveň i názvem knihy, z níž přinášíme úryvek. Také je zde krátký životopis.

Papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Přijímané Boží milosrdenství by v životě člověka mělo vést k odpuštění druhým. Tímto velkým tématem se zabývá článek Jiřího Kratochvíla Rok milosrdenství: nabídka života vyšší kvality a následujících Deset kroků vedoucích k odpuštění podle knihy R. Scotta Hurda.

K teroristickým útokům v Paříži přinášíme prohlášení prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce pod názvem Paříž a část rozhovoru, který poskytli radiu inBlu Muriel Fleury, zodpovědná redaktorka francouzské verze časopisu Nové město a Paul Wirth, který se angažuje v mezináboženském dialogu ve Francii.

K biskupské synodě o rodině se vracíme článkem Biskupská synoda o rodině: Mission impossible?

Humor patří ke křesťanskému životu a pro P. Janka Ihnáta je typický. Rozhovor s tímto charismatickým knězem o jeho životní cestě přinášíme pod názvem S P. Jankem Ihnátem také nevážně, ale převážně vážně.

Citadela Hnutí fokoláre v italském Loppianu se stala koncem října dějištěm mimořádné události. Cařihradský pravoslavný patriarcha Bartoloměj I. zde obdržel čestný doktorát z kultury jednoty, který poprvé uděloval Univerzitní institut Sophia. Přinášíme článek přímého účastníka této události kardinála Miloslava Vlka Bartoloměj I. v Loppianu, dopis papeže Františka a navazující články První čestný doktorát z kultury jednoty, Největší radost a Odlišnost jako obohacení.

U šálku čaje se tentokrát setkáme s Ing. RNDr. Václavem Němcem, CSc. Rozhovor je nazván Hledat prospěch věci, nejen svůj vlastní.

K tématu Eucharistie se opět vracíme publikováním myšlenek Chiary Lubichové Eucharistie a jednota a úryvkem z encykliky Jana Pavla II. Eucharistie vytváří společenství.

Jak prožívá vánoční čas P. Jiří Barhoň se můžete dozvědět z jeho článku Když nastává Štědrý večer.

Články K 50. výročí pastorální konstituce Gaudium et spes obracejí naši pozornost k tomuto dokumentu, který razí cestu dialogu mezi všemi lidmi.

V prosincovém vydání našeho časopisu ještě najdete Slovo života na prosinec, zkušenosti s životem podle Božího slova Někdy je těch požadavků příliš, Tetování, Ticho, které promlouvá, Překonání staré nenávisti aKočárek. Dále si můžete přečíst pokračování školy ABBA Charisma v dějinách jako pohled ze středu, upozornění na zajímavé akce Setkání nového druhu, „Hudební nebe“ na Ašsku a Smrt nemá poslední slovo, jakož i doplňovačku a oblíbené komiksy.

0
0
0
s2sdefault