150908 biskupoveKardinál Miloslav Vlk ve svém příspěvku hovoří o nedávném setkání biskupů, přátel Hnutí fokoláre.

Jako každoročně i letos jsme se sešli s přáteli-biskupy na několikadennímletním duchovním setkání. Na rozdíl od prázdninového dovolenkového setkání různých skupin je toto setkání větší: 50-60 biskupů více méně ze všech kontinentů.

Tentokrát jsme se setkali ve Švýcarsku, i když ve srovnání s ostatní Evropou je tady život poměrně dražší. Ale jeden známý sponzor nám poskytl ubytování zdarma. Setkání jsme prožili v malebném městečku Gstaadu, v nadmořské výšce 1400 m, v nádherném údolí obklopeném horami okolo 2000 m, ve Freiburských Alpách, v jižní části kantonu Bern, mezi Bernem a Ženevským jezerem. Oblast je známá podle výborných sýrů města Gruyeres.

V tomto širokém společenství biskupů, kteří do svého života přijali spiritualitu jednoty Hnutí fokoláre, jsme prožili deset dní hlubokého společenství s duchovním tématem pro nastávající rok společného úsilí celého Díla Mariina.

Téma formulovala jeho současná prezidentka, nástupkyně Chiary Lubichové, pod třemi aspekty: Jednota jako dar, jako závazek, jako perspektiva. V duchovních rozhovorech jsme společně usilovali o zasazení těchto duchovních skutečností do vlastního života. Vyměňovali jsme si své duchovní zkušenosti. Chvíle této duchovní výměny byly cennými momenty našeho evropského setkání se životem biskupů v jižní Africe, v Severní Americe nebo na Dálném Východě.

Při reflexi o situaci ve světě, v životě světové církve, o směru udávaného papeži poslední doby, zvláště papežem Františkem, a při reflexi nových charizmat, která Duch svatý dává v posledním půlstoletí dnešní církvi, jsme si uvědomovali, jak se realizuje Ježíšův příslib: „Utěšitel, Duch svatý, ten vás bude učit všemu a připomínat vám vše, co jsem vám řekl...“ Při tomto širokém pohledu jsme si silně uvědomovali Ježíšovo slovo, že je to Duch svatý, který různými způsoby vede církev.

Část setkání byla věnována společnému úsilí v jednotě s celým hnutím aplikovat závěrečné linie generálního shromáždění zodpovědných celého Díla loni v září (koná se jednou za 6 let) také na „odvětví“ biskupů. Manažérští experti nám pomáhali, abychom to v tak velkém týmu zvládli. Velkým tématem tu bylo, jak co nejúčinněji využívat moderní komunikační prostředky pro uskutečňování jednoty mezi námi, totiž skype, webex pro společná setkání na dálku, a také ostatní běžné komunikační prostředky. Mnohé části našeho setkání byly přenášeny, takže ti, kteří nemohli být přítomní fyzicky, byli napojeni přes internet a slyšeli náš program a mohli také případně přes internet reagovat.

Bylo to tedy pěkné duchovní i pracovní setkání v krásné přírodě, kam jsme také několikrát „vyšlápli“.

kardinál Miloslav Vlk

 

Převzato z www.kardinal.cz

0
0
0
s2sdefault