151031 bartolomejCařihradský ekumenický atriarcha Bartoloměj I. převzal 26. října 2015 v Loppianu (Itálie) čestný doktorát z kultury jednoty, který poprvé uděloval Univerzitní institut Sophia. Arcibiskup z Florencie při té příležitosti obbdržel dopis od papeže Františka. Záznam ceremoniálu je dostupný zde.

Na slavnostním udělení čestného doktorátu z kultury jednoty Jeho svatosti Bartoloměji I. se sešlo v auditoriu v Loppianu, citadele Hnutí fokoláre a sídle Univerzitního institutu Sophia, asi 1400 osob, včetně delegací z nejrůznějších zemí Evropy a Blízkého východu a zástupců různých církví (ortodoxních, koptské, anglikánské, luteránské, reformované, valdenské, adventistické a římskokatolické).

Patriarcha Bartoloměj zahájil svůj příspěvek slovy: "S hlubokým dojetím přijímáme tuto poctu, která patří celé naší mučednické církvi v Konstantinopoli, ekumenickému patriarchátu, který s láskou předsedá sboru všech svatých ortodoxních církví. Tato pocta je o to větší, že nám při této příležitosti poslal náš milovaný bratr, římský biskup a papež František svůj pozdrav. Ze srdce mu děkujeme." Reagoval tím na poselství papeže Františka, které přečetl kardinál Giuseppe Betori, arcibiskup z Florencie. Papež v něm připomíná "milovaného bratra Bartoloměje" a raduje se z této události, která "vedle toho, že je po právu oceněním jeho snahy o šíření kultury jednoty, přispívá pozitivně ke společné cestě našich církví k plné a viditelné jednotě, k níž odhodlaně a vytrvale směřujeme". Univerzitnímu institutu Sophia Svatý otec přeje, aby "byl v souladu s charismatem Hnutí fokoláre a v otevřenosti k působení Ducha dál místem setkávání a dialogu mezi různými kulturami a náboženstvími".

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, ve svém příspěvku vyzdvihuje, jak patriarchova "starostlivost o sesterské církve spolu s drahocennou teologicko-duchovní tradicí křesťanského východu a snahou o pan-ortodoxní synodu i jeho opakovaná setkání s papeži v minulých desetiletích vytvářejí stále hustší síť vztahů, jež vysvětlují výslovné ujištění ze strany papeže Františka o hlubokém vzájemném přátelství a společných zájmech“. A dodala: „Dialog je naší společnou prioritou.“

Patriarcha Bartoloměj při této příležitosti nabídl lectio magistralis o širokém horizontu, do něhož vstupuje v perspektivě jednoty v rozmanitosti, která je mu tak drahá. "Charisma jednoty se v rozmanitosti netříští, protože je posvěcováno a oživováno trinitárním vztahem, do něhož je ponořeno. Rozmanitost není protichůdnost, ale je to využití spásy vykonané v božsko-lidském vztahu dvou přirozeností, jednotných, ale nesmísených. Vnímat princip rozmanitosti jako bohatství se stává možností, jak rozumět a nechat si porozumět v Kristu. Pohled, který musíme nabídnout světu, aby uvěřil a byl spasen, je vytváření kultury jednoty v rozmanitosti,” řekl mj. patriarcha ve své přednášce.

0
0
0
s2sdefault