151114 emmaus2V sobotu 14. listopadu 2016 zveřejnila prezidentka Hnutí fokoláre Marie Voce své prohlášení k teroristickým útokům v Paříži předchozího dne.

Tváří v tvář tragickým událostem, ke kterým došlo včera v noci v Paříži a které jsou pokračováním tolika dalších podobných činů, které vnedávné době postihly mnoho jiných částí světa, prožíváme velký zármutek spolu se všemi, kteří jimi byli postiženi, a také společně se všemi lidmi, kteří věří, že jednota lidské rodiny je možná.

Takové činy proti lidským životům nás děsí a rozhodně je odsuzujeme. Zároveň si však stále naléhavěji klademe jednu otázku: udělali jsme - každý na svém místě - vše, podnikli jsme všechny možné aktivity, abychom napomohli vytvoření nezbytných podmínek pro dosažení větší rovnoprávnosti, větší rovnosti, větší solidarity avětšího společenství dober, aby násilí a teroristické akce ztratily své opodstatnění a aby k nim nedocházelo?

Stojíme před projektem, který je naprosto zvrácený, a je evidentní, že neexistuje jen jedna odpověď. Na druhé straně je ale také zřejmé, že rovněž nekontrolovaná reakce na toto násilí nezastaví ty, kdo ho páchají a chtějí zničit jakékoliv životadárné síly v národech a jejich snahy o vzájemné soužití v míru a pokoji.

Přesto jsme hluboce přesvědčení, že svět může směřovat k jednotě a zvítězit nad teroristickými útoky a nad násilím vykonávaným se zbraněmi v rukou. Toto přesvědčení je i nadále živé v duši i činech lidí, kteří mají ve svém srdci lásku ke každému člověku a na paměti budoucnost celé lidské rodiny, k níž chtějí přispívat prostřednictvím politické činnosti, ekonomických nástrojů a legislativních opatření.

Hnutí fokoláre pláče s těmi, kdo pláčou, ale zároveň nepřestává věřit v cestu dialogu, ve vzájemné přijímání druhých lidí a vjejich respektování bez ohledu na náboženské vyznání a etnický původ. Společně se všemi, kteří se při plnění svých povinností na nejrůznější úrovni zasazují i za cenu osobního rizika za mír, Hnutí fokoláre obnovuje své úsilí o posílení a zintenzivnění činů a postojů usmíření, o vytváření prostoru pro dialog a vzájemné společenství a využívání nejrůznější příležitosti pro vzájemné setkávání a sdílení na všech úrovních i ve všech zeměpisných šířkách, abychom tak přijímali za svůj nářek lidstva a proměňovali ho v novou naději.

Převzato www.focolare.org

0
0
0
s2sdefault