160126 dubaiVe dnech 15. ledna až 10. února 2016 navštíví prezidentka Marie Voce a spoluprezident Jesús Morána komunity Hnutí fokoláre v Indii. Příležitostí k setkání se členy společenství Hnutí fokoláre v Dubaji byla zastávka  ve Spojených arabských emirátech.

Mezi stovkami společenství inspirovaných spiritualitou Hnutí fokoláre, která se během let narodila v každém koutě světa, patří bezpochyby k nejoriginálnějším komunita ve Spojených arabských emirátech. Je tvořena lidmi z Hnutí, z nichž nikdo není místním rodákem. Jsou to lidé, často celé rodiny, pocházející z různých zemí Asie, Blízkého východu, ale také z Evropy a Latinské Ameriky. Přišli do Perského zálivu za prací a po skončení jejich pracovní smlouvy tuto část světa zase opustí.

V jednom z hlavních měst světových financí je očividné, co za pár desetiletí mohou dokázat petrodolary, které proměnily kus pouště v moderní metropoli s úchvatnou futuristickou architekturou. V jednom z jeho hotelů se v pátek 15. ledna setkalo asi osmdesát lidí původem z Filipín, Indie, Pákistánu, Egypta, Sýrie, Jordánska, Libanonu, Palestiny, ale také z Brazílie a Itálie. Jsou to odborníci pracující v různých oborech, někteří jsou zde již mnoho let, vyrostli v tomto světě a sledovali jeho téměř neskutečný rozvoj. Jiní přišli nedávno za jistotou práce, kterou pak ovšem někteří ztratili a prožili dramatické hledání nového zaměstnání, aby se nemuseli vrátit domů. Důvody jejich přestěhování jsou často spojeny s obtížnou ekonomickou situací v zemích jejich původu anebo prostě chtěli zajistit dětem lepší budoucnost výdělkem, o jakém se jim doma ani nesnilo.

Příležitostí pro setkání byla krátká zastávka v Emirátech, kterou na počátku cesty do Indie udělali Maria Voce a Jesús Morán proto, aby poznali tuto originální komunitu. Dopoledne byla  představena historie přítomnosti členů Hnutí, která trvá někdy i několik desetiletí po období různě dlouhá a je charakterizovaná návštěvami fokolarínů z Pákistánu, Indie, Filipín či zemí Blízkého Východu. Potom následovalo několik zkušeností, které ukázaly pravou tvář života v tomto zdánlivém ráji vládnoucího konzumismu, daleko od vlastní kultury a při nebezpečí, že člověk bude pohlcen mentalitou pohodlí, zisku a svých zájmů. Zvláštní místo měly zkušenosti lidí z jejich mládí, kdy byli inspirováni spiritualitou společenství, kterou pak opustili a v těžkých situacích neočekávaně znovu nalezli bratry a sestry sdílející charisma Chiary Lubichové. Hovořilo se o těžkostech se vztahy v práci, ale také o riziku pro rodiny, které jsou ohroženy kvůli konzumismu, vzdálenosti od domova a samotě. I v tomto koutě světa se však skupina lidí vytrvale setkává v duchu Hnutí fokoláre nad Slovem života.

Pak následovala chvíle pro dialog s Marií Voce a Jesúsem Moránem.

Byl zaměřen právě na tyto problémy a bolesti a na rizika, kterým jsou lidé vystaveni, i na potřebu mít živé společenství, jež dokáže být kolébkou soudržnosti, bratrství a evangelní střídmosti. Prezidentka a spoluprezident připomněli, jak byly první křesťanské komunity  rozptýleny po veliké Římské říši a přesto křesťané, i když byli často izolovaní, uměli odolávat nástrahám tehdejšího světa právě díky svým společenstvím, byť i malým. Během dialogu se často vracel příklad pouštních květů. Připomínali, že samotná Chiara v devadesátých letech použila tento obraz pro první členy Hnutí fokoláre v Arabských emirátech. Nadále je potřeba soutěžit o primát lásky v prostředí, které usiluje o prvenství naprosto odlišná – nejvyšší mrakodrap na světě, nejvýše stříkající fontána, největší koncentrace obchodních center - a zůstávat zakořeněni v přítomnosti. Nelze si představit, že můžeme dělat něco jiného – byl komentář Marie Voce na závěr dialogu. Tato země nic nezaručuje na dlouhou dobu: pracovní smlouva může skončit nebo pracovní místo zaniknout kvůli finančním hrám. Proto je třeba vytvářet hluboké kořeny i kvůli příštím generacím, aby tato komunita stále žila.

Na závěr dopoledne bylo působivé nejen dojetí viditelné na mnoha tvářích, ale i jejich radost a nadšení z toho, že našli nebo znovu našli duchovní rodinu, a vědomí, že i v této části světa jsou součástí velké celosvětové rodiny.

Převzato: www.focolare.org (redakčně upraveno)

 

0
0
0
s2sdefault