160301 novena speMezinárodní setkání křesťanských hnutí a komunit v Mnichově (v Bavorsku) sledujeme ve dnech 30. června – 3. července 2016 zde. Odpoledne 2. července uvidíme přímý přenos v čase 14 - 18 hodin.

Iniciativa Společně pro Evropu vznikla v Ottmaringu (Augsburg, Německo) 31. října 1999 poté, co byla dopoledne podepsána historická „Společná deklarace k nauce o ospravedlnění“. Téhož dne se v ekumenickém centru v Ottmaringu konalo první setkání zástupců několika katolických a evangelických hnutí a komunit, aby společně žili evangelium.

Časem se nastínila podoba iniciativy „Společně pro Evropu“, která se představuje jako „svobodné sbližování křesťanských hnutí – katolických, evangelických, reformovaných, anglikánských a pravoslavných – která při zachování vlastní nezávislosti působí společně při určitých příležitostech pro dosažení sdílených cílů a přinášejí příspěvek svého charismatu a své spirituality“. Hlavním cílem tedy je pracovat společně pro „oživení křesťanské duše Evropy“.

Setkání v Mnichově proběhne ve dvou částech: kongres (30. června – 1. července 2016)

a veřejné shromáždění pod širým nebem následující den (2. červenec 2016), které bude vyjádřením znamení naděje.

Různé příspěvky, svědectví, zpěv, modlitba chtějí ukázat, že jednota je možná, že smíření je branou k jednotě v různosti, jak to bylo možné zakusit před více než 15 lety, kdy se společně setkaly různé církevní hnutí a komunity. Jednota je možná. Pokud budeme žít evangelium Ježíše Krista, můžeme překonat rozdělení mezi národy a stranami, mezi kulturami a také mezi různými křesťanskými církvemi a vyznáními.

Sedmero “ANO” pro Evropu, obsažených v závěrečném poselství minulého setkání konaném 12. května 2007 ve Stuttgartu, vystihuje úsilí křesťanských hnutí a komunit Společně pro Evropu 2016

• ANO životu

• ANO rodině

• ANO stvořenému světu

• ANO spravedlivé ekonomice

• ANO solidaritě s lidmi potřebnými

• ANO míru

• ANO zodpovědnosti za celou společnost

--------------------

Mezinárodní web a odkazy na národní weby na adrese: www.together4europe.org

0
0
0
s2sdefault