160416 oncity2Setkání konané v Centru mariapoli v Castelgandolfu ve dnech 1.-3. dubna 2016 se zabývalo problémy a perspektivami našich měst na světové úrovni. Spoluorganizovaly ho tři součásti Hnutí fokoláre: Nové lidstvo, Mladí za sjednocený svět a AMU (nevládní organizace Azione per un mondo unito), které se pomocí různých aktivit a projektů snaží pracovat pro svět více propojený mezi generacemi i mezi různými sociálními skupinami.

„Místo toho, abychom analyzovali temnou noc“, říká Lucia Fronza Crepaz, jedna z moderátorek setkání, „chceme se v těchto dnech zabývat spíše úsvitem a vycházejícím sluncem.“
Současná situace je nepochybně výzvou pro všechny: atentáty, terorismus, nové druhy chudoby a vyčleňování, „rozkouskovaná válka“. Všechna naše města prožívají očividné protiklady a rozpory, ale nechybějí ani pozitivní již konsolidované zkušenosti, které nás utvrzují, že lze pracovat a doufat ve města více solidární, zaručující důstojnější život pro všechny.
Z tohoto vědomí vycházeli organizátoři při sestavování třídenního programu, během něhož na 900 účastníků mohlo z jednotlivých příspěvků vidět nový způsob, jakým lze žít město a vytvářet jeho každodenní prostory. Byla to příležitost zabývat se tématy solidarity a bratrství a uvědomovat si změny v našich metropolích, abychom se učili dialogu jako životnímu stylu. V globálním, ale tolik roztříštěném světě je třeba takový životní styl pěstovat a rozšiřovat.
Setkání probíhalo v plénu, v tématických seminářích a ve 32 pracovních skupinách; právě ty byly podstatné pro prověrku schopností každého, aby byl aktivní, tvůrčí a zodpovědný občan. Zaznělo 46 příspěvků, jejichž cílem bylo představit již existující propojení, povzbudit ke zrodu nových, jakož i napomoci vzniku „buněk bratrství“, jež jsou jejich strategickými uzly.

Převzato www.cittanuova.it

0
0
0
s2sdefault