160516 europePro některé je to oslava integrace, pro jiné připomínka temné historie, papež znovu potvrzuje sen o „evropské rodině národů.“ S čím přichází iniciativa Společně pro Evropu v Mnichově od 30. června do 2. července 2016

"Rezignace a únava nepatří k evropské duši; těžkosti se mohou stát výraznými podněty k jednotě", řekl papež František u příležitosti předání ceny Karla Velikého 6. května 2016.

Pokud pro velkou část Evropanů znamená 9. květen oslavu integrace, jednoty a míru v Evropě s připomínkou Schumanovy deklarace ze dne 9. května 1950, která stála u kořenů Evropské unie, pro jiné naopak znamená začátek období bezpráví pod sovětskou nadvládou, která nastala vyhlášením Dne vítězství Stalina nad Německem 9. května 1945. Toto je historie, se kterou se inovační proces Evropy musí vyrovnávat ještě dnes, šedesát let poté.

Právě na pozadí těchto rozporů, které jsou obsažené v kulturních a společenských paradigmatech prostupujících evropskými národy, si v souvislosti se současnou krizí klade Evropa otázkou: má evropská zkušenost ještě význam a je aktuální? Chtějí být Evropané ještě spolu?

Docent Pasquale Ferrara, diplomat, odborník na mezinárodní vztahy a diplomacii hovoří o tom, že velkou šancí je taková vize evropské integrace, kde nejde natolik o spojení vlád, ale o spojení politické vůle různých zemí s cílem vyrovnat se ve vzájemném souladu s určitými fenomény, které se vymykají kontrole jednotlivých států. Skrze integraci „Evropa ukazuje, že multilateralismus může mít i dnes přidanou hodnotu, pokud středem pozornosti už není stát, ale politická úloha, kterou má, neboli schopnost odpovědět na potřeby obyvatel v globalizovaném a nadnárodním světě.“

Maria Voce shrnuje perspektivu Hnutí fokoláre v účasti na současných evropských procesech takto: „Evropa, kde jsou lidé schopni být spolu a znovu objevit to, co může Evropa udělat více a lépe pro svět.“ Jedním z příkladů tohoto úsilí je iniciativa „Společně pro Evropu“, která zahrnuje více než 300 komunit a hnutí křesťanských církví. Je jako síť, která postupuje za společnými cíli ve prospěch kontinentu, propaguje kulturu vzájemnosti, díky které se jednotlivci i národy mohou přijímat, poznávat, usmiřovat, navzájem se podporovat. Iniciativa „Společně pro Evropu“ není cílem sama o sobě, ale má jedinečný politický charakter, v tom nejvznešenějším slova smyslu: pracuje pro dobro té části lidstva, kterou je Evropa, s cílem oživit její kořeny a je si vědoma, že je prospěšná i zbytku světa.“

Od 30. června do 2. července 2016 iniciativa „Společně pro Evropu“ v Mnichově pořádá evropskou událost založenou na reflexi a akci. Během dvou dnů proběhne 36 kulatých stolů a různá fóra, kde bude umožněna výměna zkušeností a diskuse nad různými tématy, která se týkají Evropy. Událost vyvrcholí veřejnou manifestací na náměstí třetího dne. Papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj I. zašlou osobní pozdrav prostřednictvím videozáznamu. Jean-Claude Junker, předseda evropské komise a Thorbjørn Jagland, generální sekretář Rady Evropy, poskytli akci svou záštitu (více na http://www.together4europe.org)

„Ve chvíli, kdy potřebujeme Evropu nejvíce, se Evropa nezdá být na výši pro tuto úlohu“, říká Ferrara s odkazem na to, že dnes chybí politické osobnosti s velkou vizí, se širokým záběrem. Na závěr dodává: „Ale možná se díváme špatným směrem? Možná si myslíme, že potřebujeme jednoho nebo více politických leadrů, zatímco musíme více počítat s občanskou společností, zaměřit se více na mládež a jeji společenskou a politickou vynalézavost, schopnost představit si „starý“ kontinent jako kontinent „nový“.

Zdroj: Tisková zpráva Střediska informací fokoláre.

0
0
0
s2sdefault