160617 babounStarostka města Betlém, křesťanka Vera Baboun, hovoří o svém působení v politice, k němuž ji motivuje hluboký duchovní impuls ve prospěch vlastního lidu.

„V centru Hnutí fokoláre v Jeruzalémě jsem se seznámila s Bellou, židovkou. Vyprávěla jsem jí příběh mého manžela, mučeného v izraelském vězení. Naslouchala mi, i když jsem viděla, že to v ní vyvolává určitý vnitřní konflikt. Musela se rozhodnout, zda zaujme postoj izraelské ženy a proto odmítne všechno, co jsem vyprávěla, anebo projeví soucit s mým osudem. Zpočátku mě nedokázala přijmout a odešla z místnosti, kde jsme se potkaly. Šla jsem za ní a řekla jsem jí, že je mi líto, že jsem ji obtěžovala. Bella mi vysvětlila, že to nebyla moje chyba, ale chyba systému. Poprosila jsem ji tedy, aby se vrátila zpět (starostka se dojala – poznámka redakce). Tak se zrodilo naše přátelství. Betlém od Jeruzaléma, tedy moje město od jejího, dělí zeď. Ale mezi námi dvěma již zdi nejsou. Modlím se za to, aby mnozí židé z Izraele mohli vidět naše přátelství. Bella žije spiritualitu Hnutí fokoláre v tom smyslu, že jsme všichni Boží děti a jenom láska a soucit nás vedou k tomu, abychom žili společně. My lidé jsme vystavěli zeď okolo Betléma, ta se nemůže zbudovat sama. Bůh nám dal svobodu, abychom ji postavili nebo zbořili, včetně zdi v nás.“

To je odpověď Very Baboun, první ženy a první křesťanky, katoličky, která se stala starostkou Betléma, na otázku, zda by bylo možné navázat opravdové přátelství mezi Palestinci a Izraelci. Setkali jsme se při příležitosti udělení 7. ročníku „ceny Chiary Lubichové, Manfredonia1 město univerzálního bratrství“ v březnu 2016.

Betlém, město ležící na území západního břehu Jordánu, je hlavním městem betlémského místodržitelství Palestinské samosprávy. Má 40 tisíc obyvatel, z toho 28% jsou křesťané a 72% muslimové. Zde, tj. asi 10 km jižně od Jeruzaléma, se narodil Ježíš. Kostel Narození Páně v Betlémě je jedním z nejstarších chrámů na světě. Nicméně „zeď ovlivňuje i naši víru, protože jsme byli už od dětství zvyklí navštěvovat místa, kde Ježíš během svého života působil. Nyní existuje celá generace mladých palestinských křesťanů, která se nikdy nemodlila u Svatého hrobu v Jeruzalémě“, dodává ještě Vera Baboun. „Jsme hlavním městem Ježíšova narození, slavíme a vysíláme do celého světa poselství míru, přitom právě mír v Betlémě schází. Vzhledem k 40% hospodářskému poklesu v letošním roce jsme s městskou radou rozhodli, že o 80% snížíme daň z podnikání a majetku pro toho, kdo žije a pracuje v turistické zóně. Rozhodli jsme se tak proto, abychom tyto obyvatele podpořili i za cenu, že snížíme veřejné příjmy. Ale kdo nás podpoří? Kdo podpoří naši dvojí identitu? Tedy tu univerzální křesťanskou a palestinskou identitu.“

Kdo je k tomu vede? „Jen Boží láska. Cítím to velmi silně. Vůbec mě nezajímá moc, sláva; pro mne je práce starostky zátěž, která mě nemálo stojí. Po smrti svého manžela a poté, co jsem celý život pracovala v oblasti vzdělávání, jsem se rozhodla převzít jeho místo, protože se politicky angažoval ve prospěch osvobození Palestiny.“
Často opakovala: „Může vůbec svět žít v míru, dokud bude město míru obehnáno zdí?“... „Dokud bude město Betlém obehnáno zdí, bude zdí obehnán mír. Jsme nyní v obležení. Pro svět je lepší usilovat o osvobození míru, nejen Betléma, ale abychom byli osvobození od zla, od využívání náboženství jako zástěrky pro zakrývání zla a války.“

Rozhovor Aurelia Molé pro časopis Città Nuova (srov. Città Nuova č. 5 – květen 2016)

1Manfredonia je město v italské Apulii.

Převzato www.focolare.org

 

 

0
0
0
s2sdefault