160708 speDne 2. července 2016 proběhlo v Mnichově setkání nazvané Společně pro Evropu. Závěrečný dokument obsahuje pět hlavních bodů: Jít společně je jedinou alternativou; evangelium je pramenem naděje; kultura úcty a uznání; překonávat rozdělení; naše úsilí.

Jít společně je jedinou alternativou
„Jednota v různosti“ – to je naděje pro Evropu, obzvláště aktuální v tomto čase. Evropa se nemůže stát pevností a stavět znovu hranice. Jít společně je jedinou alternativou. Žít společně v usmířené různosti, je možné.

Evangelium – pramen naděje
Ježíš Kristus se modlil za jednotu a za ni dal svůj život. To nám říká evangelium, které je už téměř 2000 let určující silou pro evropskou kulturu. Ježíš Kristus nás učí lásce bez hranic ke všem lidem. Otevírá před námi cestu milosrdenství a smíření: můžeme prosit o odpuštění a odpouštět si navzájem. Evangelium Ježíše Krista je mocným pramenem, ze kterého můžeme čerpat naději pro budoucnost.

Evropa – kultura úcty a uznání
Hrozné zkušenosti světových válek nás naučily, že mír je vzácný dar, který si musíme uchovat. Naše budoucnost musí být charakterizována kulturou úcty a uznání druhých, i cizinců.

Jednota je možná – překonávat rozdělení
Žádejme ode všech křesťanů, zvláště od představitelů církví, aby překonávali rozdělení. Rozdělení přineslo utrpení, násilí, nespravedlnost, snížilo věrohodnost evangelia. Jako křesťané chceme žít společně ve smíru a v plném společenství.

Naše úsilí

Žijeme evangelium Ježíše Krista a slovem i skutky ho dosvědčujme.

Jdeme cestou smíření a přičiňme se, aby naše komunity, církve, národy a kultury mohly žít sjednoceny v různosti.

Vycházíme vstříc lidem jiných přesvědčení a jiných náboženství a vedeme s nimi dialog.

Usilujeme o to, aby ve světě sílil mír a sounáležitost.

Věříme ve společnou Evropu, která je silnější než jakýkoli strach a egoismus.

Důvěřujeme Duchu svatému, který neustále obnovuje a oživuje svět.

Převzato www.focolare.org

0
0
0
s2sdefault