161217 fonterm50Ve dnech 14. - 17. prosince 2016 probíhaly ve Fontem slavnosti na poděkování 50 letého působení Hnutí fokoláre.

“Příchodem fokolarínů Bůh navštívil lid Bangwa (...) Žili pakt vzájemné lásky a učili spiritualitě jednoty a všeobecnému bratrství. (...) Snížili dětskou úmrtnost z 90% na nulu; tvrdě pracovali na tom, aby vyhubili smrtící mouchu tse tse, která z Fontem vytvořila údolí smrti; bez nich by tisíce lidí neměli řádné školní vzdělání; zavedli pro všechny vhodné zdravotní podmínky (...). Nyní je chvíle k oslavě Boží lásky vůči všemu lidu Lebialem.”
To je několik vět z dopisu mons. Andrewa Nkea, biskupa z Mamfe, kterým zahájil rok 2016 jako jubilejní rok poděkování Bohu za příchod Hnutí fokoláre mezi lid Bangwa. Obsahuje modlitbu, kterou se měli věřící každý den modlit, v níž se zmiňují nejdůležitější okamžiky uplynulých 50 let a připomínají se jejich protagonisté a všichni, kdo během těchto let obětovali svůj život. Dopis vyjadřoval i zkušenosti fonů, vládců místních regionů, kteří jsou odpovědní za instituce a za obyvatelstvo.

Vrací se do roku 1966, kdy přišli do Fontem první fokolaríni, profesí lékaři. Reagovat na nouzovou situaci, v níž se tehdy ocitl lid Bangwa, se stalo prioritou pro celé Hnutí fokoláre. Chiara Lubichová Fontem téhož roku navštívila. Byla přijata velmi slavnostně vládcem, fonem Defangem, významnými představiteli a veškerým lidem. Vrátila se tam ještě dvakrát. V květnu 2000 se obrátila na členy kmene Bangwa shromážděné na velkém prostranství před palácem fona: “Nemohu od vás odjet bez toho, že bychom uzavřeli slavnostní pakt, pakt vzájemné lásky, silné a závazné. Je to určitý druh přísahy, v níž se zavazujeme, že budeme mezi sebou mít vždy plný mír a že ho obnovíme pokaždé, když bude narušen.”

Na závěr tohoto jubilejního roku se konala oslava 50. výročí.
V programu jubilea střední školy Panny Marie, sídla Moudrosti, která se svými 500 studenty patří mezi nejlepších pět škol připravujících na univerzitní studium v anglofonní části Kamerunu. Svědectví života a práce fokolarínů ve Fontem; mezinárodní konference věnovaná mezináboženskému dialogu mezi křesťanstvím a tradičním africkým vyznáním ve zkušenosti posledních 50 let uprostřed lidu Bangwa.
K iniciativám jubilejního roku patřila i pouť fona do Říma v září loňského roku. Chtěl se zúčastnit ukončení Jubilejního roku milosrdenství s papežem Františkem a navštívit místa spojená s životem Mafua Ndem, “královny poslané od Boha”, titul, který Chiaře udělil fon Lucas Njifua Fontem při příležitosti její poslední cesty do Kamerunu.
K oslavám výročí se připojili i členové kmene Bangwa, kteří v posledních desetiletích opustili Kamerun.

Oslavy tohoto 50. výročí sledovalo Hnutí fokoláre v celém světě. Prezidentka Maria Voce sledovala pozorně přípravy a koprezident Jesùs Morán a poradci pro Afriku z Centra Hnutí se oslav zúčastnili osobně.

Převzato

0
0
0
s2sdefault