170215 ekumOd Nigérie po Německo, od Itálie po Bolívii – početné ekumenické iniciativy, které se jako plod života uskutečnily v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. ledna2017)

V Onitshe (Nigérie) se na prostranství před bazilikou Nejsvětější Trojice 23. ledna sešla více než stočlenná skupina evangelíků, letničních křesťanů, katolíků i členů různých svobodných církví, aby se modlili za doprovodu kněží a dvou biskupů. Hybatelem akce byli členové Hnutí fokoláre, kteří založili výbor složený ze zástupců pěti různých církví přítomných v Nigérii.

V Ottmaringu (Německo), sídle ekumenické citadely Hnutí fokoláre, se u příležitosti Týdne modliteb sešlo sedm švédských luteránských pastorů, čtyři anglikánští duchovní, jeden anglický reformovaný pastor a sedm katolických kněží. Zabývali se tématem „Zmrtvýchvstalý a emauzští učedníci“. V úvodu k tématu švédský luteránský pastor Âke di Skara zdůraznil skutečnost, že Ježíš ještě i dnes je přitahován ranami a temnotami lidstva, aby do nich vnášel světlo. V rámci setkání celá skupina navštívila blízký nacistický koncentrační tábor Dachau, místo příznačné pro kontemplaci Ježíše opuštěného

Ve městě Matera (provincie Basilicata, jižní Itálie) jedna příslušnice Hnutí fokoláre iniciovala spolupráci farnosti s luteránským společenstvím. Od roku 1997 tam slaví společně Týden modliteb a založili ekumenický sbor, který doprovází různé kulturní a humanitární iniciativy, na nichž se spolupodílejí.

Farnost Panny Marie v Pesaru (město na adriatickém pobřeží střední Itálie) udržuje přátelský ekumenický vztah s pravoslavnou katedrálou v Resitě (západní Rumunsko); zásluhu na tom mají kněží a skupina laiků, kteří žijí spiritualitu jednoty. Jedna rumunská pravoslavná dívka říká: „Letos jsme udělali další krok vpřed. Mladí cítili potřebu angažovat se pro formaci těch ještě menších, a tak jsme založili v Pesaru společný kurs pro katolické a pravoslavné animátory; zakoušíme zde jednotu v různosti.

Ve městě Cochabamba (Bolívie) se v rámci Týdne modliteb konaly různé ekumenické aktivity. Mezi nimi i ekumenická modlitba iniciovaná Hnutím fokoláre, na níž se zúčastnili členové anglikánské, metodistické a katolické církve.

Převzato www.focolare.org

0
0
0
s2sdefault