170312 ottmaring„Myslím si, že je zapotřebí obrácení srdce, že musíme začít myslet ekumenicky.“ Tak shrnuje Maria Voce v jednom rozhovoru, který s ní byl udělán v Německu, motivaci takzvaného Ottmarinského prohlášení, v němž je vyjádřeno obnovené ekumenické úsilí Hnutí fokoláre. To nachází oporu také v gestech a slovech papeže Františka, jak bylo patrné poslední únorovou neděli v anglikánském kostele Všech svatých v Římě.

V posledním únorovém týdnu se Generální rada Hnutí fokoláre setkala v ekumenické citadele v Ottmaringu (nedaleko Aušpurku), kterou založila Chiara Lubichová. Zde již téměř padesát let podávají katoličtí a evangeličtí křesťané podle nového Ježíšova přikázání společné svědectví o jednotě mezi věřícími v Krista. Právě v této citadele se v roce 1999 připravoval průběh slavností spojených s podpisem Společného prohlášení k nauce o ospravedlnění.
V tomto ryze ekumenickém kontextu vzešla potřeba formou prohlášení výslovně vyjádřit obnovenou zodpovědnost a úsilí, jež by volalo a podporovalo mnohé lidi k tomu, aby se s ještě větším důrazem podíleli na úplné jednotě křesťanů.

„V letošním roce,“ píše se v Ottmarinském prohlášení, „v němž se slaví pět set let od Luterovy reformy, bylo 31. října minulého roku zvláště významné setkání mezi římskokatolickou církví a Světovým luterským svazem ve švýcarském Lundu, kde společné prohlášení potvrzuje vzájemnou důvěru a vyzývá i své komunity, ´aby dál rostly ve společenství zakotveném ve křtu´ a ´svědčily společně o evangeliu Ježíše Krista´, a byly tak věrnými posly ´nesmírné lásky Boha k celému lidstvu´.“

„Jako světové hnutí, k němuž patří křesťané mnoha církví a které již nyní žije zkušenost křesťanského lidu sjednoceného vzájemnou láskou, se cítíme zvláště povoláni.“ A dále, „rozpoznáváme v setkání v Lundu skutečné ´kairos´, Boží znamení pro naši dobu, které pobízí křesťany, aby ještě více usilovali o uskutečnění Ježíšovy závěti, ´aby všichni byli jedno´. Ze všech našich sil chceme podpořit církve ve snaze dojít k plnému a viditelnému společenství a sloužit společně lidstvu.“

Prohlášení

Převzato

0
0
0
s2sdefault