V přípravě na Slavnost Seslání Ducha Svatého přinášíme pro inspiraci modlitbu Chiary Lubichové

Ó, Duchu Svatý,

jak moc bychom ti měli děkovat a jak málo to děláme! Je nám útěchou, že jsi jedno s Ježíšem a s Otcem, k nimž se část obrací, ale to nás neomlouvá. Chceme být s tebou… „předobrý Utěšiteli, něžný duší příteli, ty, který občerstvuješ duši“.

Ty jsi světlo, radost, krása. Ty strhuješ duše, zapaluješ srdce, pomáháš vytvářet hluboké a rozhodné myšlenky pobízející ke svatosti s nečekanými osobními závazky.

Ty způsobuješ to, co by nás ani mnohá kázání nenaučila. Ty posvěcuješ. Duchu Svatý, jsi velmi jemný a zároveň naléhavý a nezadržitelný. Vaneš jako lehký vánek, jejž je schopen zaslechnout a pocítit jen málokdo. Shlédni na naši hrubost a neotesanost a učiň z nás své ctitele.

Dej, abychom tě každý den vzývali, děkovali ti, klaněli se ti, milovali tě a žili jako tví vytrvalí učedníci. Prosíme tě o tuto milost.

Obklop nás svým velkým světlem lásky především ve chvíli nejhlubší tmy, kdy se uzavře pohled na tento život, aby se rozšířil na pohled do věčnosti.

Chiara Lubichová

96420334 10213912532286604 8457837684491026432 o

Foto: Marek Trizuljak

26. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

Týden „Laudato si’’“ – 5 let od vydání encykliky papeže Františka  Tisíce věřících se zapojilo skrze různé interaktivní a formační semináře online do týdne, zaměřeného na „péči o společný domov“.  Týden vyhlásil papež František a jeho organizace je v režii Dikasteria pro integrální lidský rozvoj ve spolupráci s několika katolickými skupinami. 

lsw english

Týden u příležitosti 5. výročí vydání encykliky papeže Františka Laudato Si’ probíhal od 16. do 24. května pod názvem: „Vše je propojené“. Aktivně se zapojila různá uskupení: diecéze, farnosti, hnutí, asociace, instituce, aby se hlouběji věnovaly otázce ochrany přírody a podpory integrální ekologie.  Mezi spolupořadateli je také hnutí „Global Catholic Climate Movement“, které sdružuje více než 900 katolických organizací po celém světě, ke kterým patří i Hnutí fokoláre. Během týdne proběhlo mnoho iniciativ online, které se věnovaly tématům obsaženým v encyklice Laudato si. Dne 24. května byl týden ukončen společnou modlitbou ve 12 hodin. 

laudato si kopie web

V měsíci březnu zaslal papež video poselství, ve kterém povzbuzuje věřící, aby se zapojili do ochrany našeho společného domu. Společně, činem i vírou, můžeme přispět k vyřešení ekologické krize. Papež říká: „Jaký svět chceme přenechat těm, kdo přijdou po nás, dětem? Znovu naléhavě vyzývám, abychom na tuto ekologickou krizi reagovali. Nářek země a nářek chudých už nemůže dále čekat. Začněme pečovat o přírodu, dar našeho dobrého Boha Stvořitele.“ Během uplynulých pěti let, rozhýbala papežova encyklika svědomí mnohých. Vznikly různé skupiny s cílem udělat něco pro životní prostředí, motivovány papežovými slovy o ekologii, která je vnímavá ke „společnému domu.“

V tomto týdnu se nehovořilo jen o ekologii. Organizátoři si položili otázku: Do jaké míry ovlivňuje životní prostředí ekonomie? Ve čtvrtek, 21. května, proběhl online seminář, (anglicky lze shlédnout zde), ve kterém vystoupila známa anglická ekonomka Kate Raworth z Oxfordské univerzity, a ekonom Luigino Bruni (Hnutí fokoláre). Podle něj ekonomie a ochrana přírody spolu úzce souvisí: „Ekonomie zasahuje do životního prostředí nejméně z padesáti procent, pokud vezmeme v úvahu individuální ekonomii, ekonomii podniků a států a podíváme se na celkový vliv na znečištění planety. Pak sem patří také politika, náš životní styl atd. (…) Pokud zkoumáme, odkud v posledních desetiletích pramení negativní vlivy, mající například za důsledek globální oteplování, pak si uvědomujeme, že velkou roli tu sehrává kapitalistická ekonomie. Pokud tedy chceme něco změnit, pak musíme změnit ekonomii.“  

Žít Laudato sí znamená, být vnímaví k ochraně přírody, ale také k ekonomii a osobnímu životnímu stylu. Můžeme osobně přispět k hluboké ekonomické a ekologické konverzi konkrétními skutky. V neposlední řadě je třeba se zamyslet nad tím, jakou politiku podporovat, abychom skutečně naslouchali nářku země a nářku chudých.

24. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 14. května - dne modlitby, postu a proseb za lidstvo - přinášíme modlitbu Marie Emmaus Voce, prezidentky Hnutí fokoláre.

V tomto čase zkoušky, osamocení, úzkosti a zděšení, chceme znovu nalézt smyslu života, smrti, toho, co nepomíjí a je věčné. Naše srdce očištěná a odzbrojená bolestí se spojují, aby vzývala Tebe, všemohoucího, odpouštějícího, milosrdného Otce nás všech.

Posilni nás, abychom věřili, že vše, co dopouštíš, je pro větší dobro, a nic z toho, co se přihodí, není mimo Tvou nekonečnou dobrotu.Pomoz nám pokračovat na naší životní cestě s novou důvěrou a s nadějí. Dej, ať jsme ukotveni ve Tvé božské vůli v každém přítomném okamžiku.

Potěš ty, kdo trpí, protože ztratili své příbuzné a přátele, dej jim sílu jít dál, dej jim trpělivost v nesnázích.

740100 10201187989940998 5047031833069733225 o

Dej, abychom v obavách z budoucnosti, ze ztráty zaměstnání, strachu z ekonomických a sociálních dopadů, které pandemie vyvolává, dokázali objevit šanci k solidaritě a spravedlnosti.Rozhojňuj v nás velkorysou a konkrétní lásku, abychom sdíleli bolest s plačícími a těšili se s těmi, kdo se radují.

Dej, abychom si druhých vážili jako sebe a přáli jim to, co přejeme sobě.Nejvyšší a všemohoucí Bože, dej nám zakusit, že o co více zapomeneme na sebe a zintenzivníme svou lásku k bližnímu, o to více se umenší bolest a naše srdce zaplaví Tvá nevýslovná, hmatatelná a něžná přítomnost.

Dej sílu, zdraví, ochranu a moudrost lékařům, zdravotním sestrám, zdravotnímu personálu a všem, kdo se vydávají pro své nemocné bratry a sestry, aby mohli být Tvým nástrojem při doprovázení všech, kdo byli svěřeni jejich srdci.Bože, Světlo světa, učiň, aby vědci byli osvíceni Tvou moudrostí a dali k dispozici své schopnosti pro dobro celého lidstva.

Pomoz všem státníkům a těm, kdo rozhodují o osudech národů, aby dokázali rozhodovat prozíravě a našli sociální a ekonomické řešení ve prospěch nejslabších. Dotkni se jejich svědomí, aby hledali veškeré prostředky k zamezení konfliktů a prosazování míru.Dej, aby každý z nich cítil zodpovědnost nejen za svůj vlastní národ, ale i za celé lidstvo.

Kéž Maria, kterou mnozí milujeme a uctíváme, nám pomůže vytrvat ve víře a přinášet útěchu a naději všem.

Amen

Ilustrační foto: Marek Trizuljak

14. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

14. květen 2020 v 19:00 – 19:30 hod „online"

64986168 2456756227700791 2951801357478133760 n

K výzvě Výboru za mezilidské bratrství, sdružující představitele islámu, judaismu a křesťanství a papeže Františka, se k modlitbě za lidstvo připojí zástupci velkých náboženství a různých křesťanských církví v ČR:

Rabbi Michael Dushinsky

RNDr. Vladimír Sáňka, představitel Ústředí muslimských obcí v ČR

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, delegát ČBK pro ekumenismus a mezináboženský dialog

Mgr. Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví, synodní senior CCE

ThDr. Tomáš Butta – patriarcha Církve československé husitské

ThDr. Pavel Černý, Th.D. kazatel Církve bratrské

Mgr. Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve Československé husitské

Na varhany provází M.Mu. Aleš Nosek Možno sledovat a připojit se živě na kanálu Youtube Hnutí fokoláre

Organizuje: Hnutí fokoláre v ČR

 

13. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

 

copia di copia di header articolo 3.png

„Protože modlitba má univerzální hodnotu, přijal jsem návrh Výboru pro bratrství mezi lidmi, aby se 14. května duchovně spojili věřící všech náboženství a věnovali tento den modlitbě, postu, skutkům milosrdenství a prosili Boha, aby pomohl lidstvu překonat pandemii koronaviru.
Pamatujte si: 14. května, všichni věřící společně, věřících různých tradic, v modlitbě, postu a konání skutků milosrdenství.“ 
Těmito slovy se papež František obrátil dne 3. května 2020 po modlitbě Regina Coeli ke všem lidem.

emmaus 1

Prezidentka Maria Voce Emmaus, jménem Hnutí fokoláre, vyjádřila plnou podporu této výzvě a obrací se ke všem členům hnutí těmito slovy: „Zachráníme se pouze za předpokladu, budeme-li hledět na společné dobro, nikoli pouze na dobro jednoho nebo druhého, na zájmy jedněch nebo druhých. Jsme velkou rodinou, tvořenou křesťany, věřícími různých náboženských tradic a lidmi bez náboženského přesvědčení. Povzbuzuji všechny, abychom prožili tento den 14. května v duchu modlitby podle svých náboženských tradic v postu a v konkrétní pomoci všem, kdo jsou nám nablízku, především slabým a potřebným. Prožijme to na lokální úrovni, tak, jak to každá komunita uzná za vhodné, podle aktuálních opatření. Jsme si jisti, že modlitby synů a dcer, které budou stoupat k Bohu, budou přijaté a vyslyšené pro dobro celé velké rodiny, kterou je lidstvo a zkouška, kterou všichni prožíváme, nás učiní silnějšími na společné pouti, kterou je život.“ 

Výboru pro mezilidské bratrství je složen z představitelů islámu, judaismu a křesťanství. Mezi různými osobnostmi, které se připojily k této výzvě, je také generální sekretář Organizace spojených národů Antonio Guterres.

 

11. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zprávy z Hnutí fokoláre jsou tentokrát výrazně jiné než obvykle.

Jejich jediným motivem je korona virus. Podíváme se prostřednictvím video rozhovorů do italských, španělských a dalších domácností, kde stejně jako u nás tráví lidé čas v karanténě. Dozvíme se i pár zkušeností z lékařského prostředí. Díky zvláštní možnosti můžeme žít po celé planetě stejnou realitu, můžeme se nechat inspirovat příběhy jiných a přidat k nim něco ze svých zkušeností.

Například na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ZDE klikněte pro shlédnutí celého kolegamenta ve slovenštině

ZDE klikněte pro shlédnutí kolegamenta na YouTube s českými titulky.

 staen soubor

Pokud byste po shlédnutí Collegamenta měli touhu přispět potřebným v Sýrii nebo postiženým koronavirem po celém světě, přikládáme informace o dvou účtech Hnutí zřízených pro tyto účely:

Pomoc Sýrii:

Asociace „Azione per un Mondo Unito – Onlus“ (česky Akce pro sjednocený svět, zkráceně AMU)
Adresa: Via Cavalieri di Vittorio Veneto 11, 00146 Grottaferrata (RM)BIC: C
Číslo účtu: 11204344
Název banky: Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
Kód IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
Kód SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Do zprávy (= „causale“), je třeba napsat: „Emergenza Siria“

Pomoc postiženým koronavirem:

PAFOM Centro dell’Opera (Centrum Díla)
Adresa majitele účtu: Via di Frascati, 306, 00040 Rocca di Papa (Roma)
Název banky: BPM BANCA POPOLARE DI MILANO
Adresa banky: Piazza Matteotti 00047 Marino (RM)
Číslo účtu €: 00000000008831
Název účtu: PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA
Kód IBAN: IT 43 S 05034 21900 000000008831
Kód SWIFT/BIC: BAPPIT21H65
Do zprávy (= „causale“) je třeba napsat: „aiuto per coronavirus“.

 

6. 4. 2020

0
0
0
s2sdefault

Měsíc květen je v katolické církvi již tradičně věnován Panně Marii, naší úctě k ní. Pro inspiraci pro následující dny přinášíme krátký text Chiary Lubichové. 

bella accoglienza hp 9 1 centro ave ceramica

"Jednoho dne jsem vešla do kostela a se srdcem plným důvěry jsem se obrátila na Ježíše:

„Proč jsi zůstal na zemi, na všech místech země, v nejsvětější Eucharistii, a ty, Bůh, jsi nenašel žádný způsob, abys nám sem přinesl a zanechal  i Pannu Marii, Matku nás všech, kteří jsme na cestě?“

Zdálo se mi, jako by mi v tichu odpověděl:

„Nezanechal jsem ji tu, protože ji chci znovu vidět v tobě.

I když nejste neposkvrnění, moje láska vám propůjčí panenskou čistotu. A ty, vy, otevřete s mateřskou náručí srdce lidstvu, které tak jako kdysi žízní po svém Bohu a po jeho Matce.

Vaší úlohou je teď tišit bolesti, hojit rány, stírat slzy.

Zpívej litanie a snaž se o to, aby se v nich zrcadlil tvůj život. (...)"

Panna Maria pro nás tedy znamená, žít jako ona."

Chiara Lubichová

(Foto: "Madonna della bella-accoglienza” © Centro Ave Ceramica)

5. 5. 2020

0
0
0
s2sdefault

Jedno známé přísloví praví, že strom, který padá, nadělá víc hluku než celý les, který roste. V rámci letošních Týdne sjednoceného světa (United World Week, 1.-7.5.). shromažďujeme i tak zvané „pilulky naděje“: jednoduché příběhy z různých koutů světa, které podobně jako rostoucí les přinášejí naději.

Libanon – jak naservírovat oběd i na dálku

libanon copy

Doba pandemie přináší v některých oblastech drastická opatření, která lidem nedovolují ani dojít si nakoupit jídlo, a navíc jsou tu ti, kteří si takový „luxus“ stejně dovolit nemohou, jednoduše proto, že nemají peníze. Nad tím se začala zamýšlet skupinka dobrovolníků „Parainage-Liban“, když náhle zvoní telefon: je to Libanonec, který však aktuálně žije  v zahraničí. Sděluje své rozhodnutí: je připraven zaplatit deseti chudým rodinám obědy na celý měsíc. Všichni se s nadšením dávají do práce, vytváří se řetěz solidarity a pomoci: najde se kuchař, jeho pomocníci, dobrovolníci, kteří se hlásí, že budou obědy rozvážet. Projekt začíná, realizace se blíží. Lenu, jednu z dobrovolnic, kontaktuje  rodina veliké finanční síti. Co s tím? Rozhodnutí je jasné: porce pro deset rodin upravíme tak, aby vydalo i na jedenáctou.  Ale všechno bylo nakonec jinak: další telefonát je paní, která se nabízí, že může zaplatit porce pro další rodinu. Hotovo: i jedenáctá rodina mohla dostávat oběd po celý měsíc. Boží prozřetelnost je dochvilná. Oslovující na tom všem je, že tato pomoc přišla právě z Itálie, která sama bojuje se těžkou zdravotní situací. Mona Farhat. 

Thank you New York

Dnes, v sedm večer, další běžný den pandemie koronaviru v New Yorku. Jsme před domem, kde probíhá náš pravidelný rituál: tleskáme, pískáme a křičíme Thank you, díky. Stejně tak jako předchozích 31 dní, odkdy koronavirus změnil tvář New Yorku. Město, které nikdy nespí, se změnilo v rozlehlé místo zhasnutých světel a prázdných náměstí. Rituál se opakuje každý den: chceme tak říct „díky“ lékařům, zdravotním sestrám, pracovníkům, řidičům prodavačům supermarketů a všem, kdo se nemohou zastavit, protože jejich služby jsou zkrátka zásadní.

usa

Sdružení „Invisible hands“, které vzniklo právě teď, v čase pandemie. Sdružuje asi 1000 dobrovolníků, kteří roznášejí nákup domů pro všechny, kdo jsou nejvíce vystaveni riziku a nemohou vycházet z domu. Učitelé a školníci ze 400 škol z New Yorku vydávají balené obědy žákům, jejichž rodiče kvůli situaci pandemie přišli o práci. Situace postihla ty nejvíce ty nejslabší: uklízečky, lidé, kteří umývali nádobí atd.   Maddalena Maltese

Když jde učitelka za žáky… Maria Caballero, venkovská učitelka v Santa Fe v Argentině ví, že spousta jejich žáků nemá doma internet, někteří z nich nemají ani počítač. Kvůli pandemii by tak nemohli studovat. Maria, kterou už více než 20 let neopouští učitelské nadšení, se proto každý týden vydá na cestu za žáky. Předá jím úkoly a pokyny k látce. argentina

“Školy jsou zavřené. Děti nemají internet, ani telefon, takže jsem se rozhodla, že každému z nich pověsím na kliku domu sáček s úkoly a zadáními. Po týdnu se pro ně zase vrátím. Pokud mají nějakou nejasnost, mohou se ptát, i když u toho samozřejmě musíme dodržovat potřebný rozestup. Dovysvětlím látku a pak si taky trochu popovídáme, jak se mají. Chybím jim – a oni chybí mně“, popisuje učitelka Caballero v novinách. Když někdo ze studentů nemá pomůcky – nůžky, barevný papír, lepidlo – paní učitelka jim je donese, aby – jak říká – „se v těchto dnech mohli něčím tvořivým zabavit“.

unnamed

30. 4. 2020

0
0
0
s2sdefault