HISTORIE HNUTÍ V ČR

Náš příběh

Důležitá data Hnutí fokoláre v Československu a České republice

^
Leden 1963

v Praze uvězněn italský fokolarín Guido Mirti (zvaný Cengia), který po několik let sloužil jako spojka Vatikánu s tajnou církví v ČSR; propuštěn po 4 měsících

^
1966

první české a slovenské kontakty s Hnutím fokoláre v NDR (Miloslav Vlk a další); paralelně probíhají kontakty s Hnutím v Rakousku

^
1968

první československá mariapoli ve Vysokých Tatrách

^
1969

Mariapoli ve Vranově u Brna – první v českých zemích za účasti italských fokolarínů z NDR.

^
1971
vznik prvního ženského fokoláre v Bratislavě
^
1973

vznik prvního mužského fokoláre v Bratislavě

^
70. léta

začátek života Gen – nová generace Hnutí fokoláre;

rozvoj života rodin – setkání ve veřejných prostorách pod rouškou oslav;

vznik skupin Slova života na různých místech země

^
1980

vznik mužského fokoláre v Praze

^
1984

vznik ženského fokoláre v Praze

^
1984–1989

každoroční československá Mariapoli konaná v NDR (Erfurt, Berlín, Görlitz) za účasti několika set osob

^
18. června 1988

jednodenní setkání členů Díla v Brodku u Konice; sešlo se na 500 účastníků – největší setkání tohoto druhu v době totality

^
1990

počátek knižního nakladatelství a časopisu Nové město

^
Březen 1990

účast několika set mladých z Československa na mezinárodním setkání Genfest v římském Palaeuru

^
1990–1992

celostátní Mariapoli konané v Praze (učňovská škola Fasádostav v Hrdlořezech) za účasti tisícovky lidí; v následujících letech se Mariapoli pravidelně konají na různých místech, buď celostátně (Třešť, Volyně aj.) nebo lokálně (Železná Ruda, Srní, Velehrad aj.)

^
Od začátku 90. let

je hojně využívaná možnost účasti členů a příznivců Hnutí na mezinárodních formačních setkáních konaných ponejvíce v Centru Mariapoli v Castelgandolfu (Itálie); kandidáti pro vstup do fokoláre se zúčastňují dvouleté formační školy v citadele Loppiano (Itálie) a Montet (Švýcarsko).

^
Duben–květen 2001

návštěva Chiary Lubichové v České republice a na Slovensku znamenala nový impuls pro život Hnutí

^
Květen 2001

zahájení projektu nové evangelizace „Zlatá Praha“

^
2003

uvedení do provozu pražského Centra Mariapoli jako místa konání každoročních národních i mezinárodních kongresů

^
2011

návštěva prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce a spolupresidenta Giancarla Falettiho (zvoleni v roce 2008) v České republice

Pin It on Pinterest

Share This