HISTORIE HNUTÍ VE SVĚTĚ

Náš příběh

Důležitá data Hnutí fokoláre ve světě

^
22. ledna 1920

narození zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové v Tridentu (pokřtěna jako Silvia)

^
Prosinec 1939

účast Chiary na kurzu Katolické akce v Loretu, kde, inspirována „loretánským domkem Svaté rodiny“, objevuje fokoláre jako tzv. „čtvrtou cestu“ v církvi a své budoucí duchovní povolání

^
7. prosince 1943

se Chiara navždy daruje Bohu slibem čistoty; toto datum je považováno za počátek Hnutí fokoláre

^
13. května 1944

bombardování Tridentu a evakuace rodiny Lubichových. Chiara se rozhodne zůstat ve městě, aby podporovala dívčí skupinku rodící se okolo ní. Začínají žít spolu v prvním fokoláre.

^
1948

v budově parlamentu v Římě se Chiara setkává s poslancem Iginem Giordanim (1894-1980). Stane se prvním ženatým fokolarínem a spoluzakladatelem Hnutí fokoláre

^
1949–1959

se konají v horách v okolí Tridentu letní setkání zvaná Mariapoli; v r. 1959 přijíždí již 10 000 lidí z 27 zemí

^
1956

pod dojmem sovětské invaze do Maďarska vzniká větev Božích dobrovolníků – volontárů, lidí nasazených pro to, aby přinášeli do různých oblastí života společnosti Boha jako zdroj svobody a jednoty

^
23. března 1962

papež Jan XXIII. schvaluje Hnutí fokoláre pod názvem Dílo Mariino

^
1963

vzniká v Rocca di Papa u Říma první Centrum Mariapoli pro formaci členů Hnutí

^
1964

v blízkosti italské Florencie založeno Loppiano, první stálá Mariapoli (citadela) Hnutí

^
8.–9. listopad 1969

návštěva Chiary ve východním Berlíně, svěřuje členům Hnutí fokoláre v NDR ostatní země východního bloku

^
1976

začínají pravidelná setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre, k nimž dal podnět Klaus Hemmerle (1929-1994), biskup z Cách (Německo); jejich cílem je hlouběji poznávat spiritualitu jednoty a prožívat zkušenost „účinné a srdečné kolegiality“

^
1977

v Londýně za přítomnosti zástupců mnoha náboženství dostává Chiara Templetonovu cenu „za pokrok náboženství“; začíná dialog Díla s jinými náboženstvími

^
29. října 1978,

několik dní po zvolení papeže Jana Pavla II., se Chiara zúčastňuje jeho soukromé mše; jde o první z velké řady jejich osobních setkání

^
1990

Papežskou radou pro laiky jsou schváleny Základní stanovy Díla Mariina (Hnutí fokoláre)

Chiara Lubichová zakládá na podnět biskupa Hemmerleho Školu Abba, jež má přispět k hlubšímu poznání teologického a kulturního rozměru charismatu jednoty

^
1991

během cesty Chiary Lubichové do Brazílie jsou představeny základní myšlenky ekonomiky společenství jako nové ekonomické paradigma

^
1996

v Neapoli se s Chiarou Lubichovou setkává první skupina politiků, hlásících se k myšlenkám spirituality jednoty, z níž pak vzniká Hnutí za jednotu v politice

Chiara Lubichová dostává na Katolické univerzitě v Lublinu (Polsko) svůj první čestný doktorát (následuje 15 dalších)

^
1999

v německé ekumenické citadele Ottmaring se pod vlivem římského setkání nových církevních hnutí a komunit setkávají zástupci katolických a luteránských hnutí a iniciují ekumenický projekt „Společně pro Evropu“

^
2000

Chiara Lubichová jmenována čestnou občankou Říma (celkem dostala 19 čestných občanství)

^
2004

na podzim Chiara onemocní a upadá do hluboké duchovní noci, která ji donutila, aby přerušila veškerou svou aktivitu, a odchází do kantonu Valais ve Švýcarsku

^
7. prosince 2007

je dekretem „Kongregace pro katolickou výchovu“ zřízen Univerzitní institut Sophia se sídlem v Loppianu (schválen na 5 let ad experimentum, definitivně roku 2013)

^
14. března 2008

Chiara umírá ve svém fokoláre v Rocca di Pappa. Na její pohřeb papež Benedikt XVI. poslal své poselství, kde říká, že „měla téměř prorockou schopnost uskutečňovat v předstihu myšlenky papežů“

^
Červenec 2008

do čela Hnutí fokoláre je zvolena Maria Voce (Emmaus) jako prezidentka a Giancarlo Faletti jako spoluprezident

^
2014

Generálním shromážděním Hnutí fokoláre byla znovu zvolena prezidentkou Maria Voce (Emmaus), spoluprezidentem zvolen Španěl Jesús Morán; do Centra Hnutí zvolen jako jeden z poradců český fokolarín Vít Valtr

^
2015

zahájen proces blahořečení Chiary Lubichové

^
2021

Generální shromáždění Hnutí fokoláre zvolilo prezidentkou Margaret Karramovou, spoluprezidentem znovu zvolilo Jesúse Morána; do Centra Hnutí byl opět zvolen jako jeden z poradců český fokolarín Vít Valtr

Pin It on Pinterest

Share This