Hnutí fokoláre

Hnutí fokoláre má tvářnost velké a různorodé rodiny. Jeho zakladatelka Chiara Lubichová ho označila za „nový lid zrozený z evangelia“. Vzniklo v roce 1943 v italském Tridentu jako proud duchovní a sociální obnovy. Dostalo celocírkevní schválení v roce 1962 pod oficiálním jménem Opera di Maria (Dílo Mariino). Dnes je rozšířeno ve více než 180 zemích a hlásí se k němu přes dva miliony lidí.

Chce přinášet do světa poselství jednoty. Jeho cílem je přispívat k vytváření světa více sjednoceného na základě Ježíšovy modlitby k Otci „ať jsou všichni jedno“ (Jan 17,21) a přitom respektovat a oceňovat všechnu různorodost. Pro dosažení tohoto cíle upřednostňuje dialog, trvalé úsilí o vytváření mostů a vztahů bratrství mezi jednotlivci, národy a různými kulturními kontexty.

Do Hnutí fokoláre patří křesťané mnoha církví a církevních společenství, věřící jiných náboženství i lidé bez náboženského přesvědčení. Pro všechny je společné to, že sdílejí jeho cíle a ducha a zůstávají přitom věrni své církvi, své víře a svému svědomí. Někteří členové Hnutí skládají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti a žijí ve společenstvích zvaných fokoláre, kam patří i lidé žijící v manželství; ti zůstávají věrni svému životnímu stavu, žijí ve svých rodinách a s fokolaríny společného života je pojí radikální volba života podle evangelia a nasazení pro jednotu.

Několik číselných údajů

lidí hlásících se k Hnutí ve 182 zemích.

církví a církevních společenství, k nimž patří věřící, kteří se hlásí k duchu Fokoláre

věřících jiných náboženství, kteří se hlásí k duchu Fokoláre

lidí bez náboženského přesvědčení, kteří sdílejí cíle Hnutí

tzv. citadel neboli městeček svědectví, kde žijí a pracují lidé z Hnutí

podniků inspirovaných zásadami ekonomiky společenství

mezinárodních rozvojových projektů rozvíjených Hnutím fokoláre

dětí a mladých, kterým pomáhá 93 projektů ve 48 zemích

nakladatelství Hnutí fokoláre; časopis Nové město vychází ve 32 vydáních v 21 jazycích

Chiara Lubich

Chiara Lubich (1920–2008)

Zakladatelka Hnutí fokoláre je významnou charismatickou osobností současné doby; vynikala neúnavnou činností ve prospěch společenství, bratrství a míru mezi lidmi různých církví, věřícími mnoha náboženství i lidmi, kteří se k žádné náboženské víře nehlásí.

Snahou hnutí, jež založila, je přinášet nový životní styl i do oblasti občanského života, do ekonomiky a politiky. Chiara Lubichová dostala mnoho čestných doktorátů od mezinárodních akademických institucí a v různých oborech (teologie, filosofie, psychologie, ekonomika, společenské vědy atd.).

Byla v přátelském vztahu s papeži, hlavami církví, zakladateli hnutí i s osobnostmi politického a občanského života. Zanechala po sobě nesmírné dědictví, které zůstává inspirací na úrovní osobní i společenské. 27. ledna 2015 byl v katedrále ve Frascati (Itálie) zahájen diecézní proces jejího blahořečení, který byl zakončen 10. listopadu 2019 a nyní pokračuje na úrovni vatikánské kongregace pro svatořečení, která vyhodnocuje a studuje shromážděný materiál. 

Pin It on Pinterest

Share This