Dílo Mariino – Hnutí fokoláre ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství
českobudějovického vás srdečně zve na výstavu ke 100. výročí narození Chiary
Lubichové.

Výstava v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích bude
zahájena 22. 1. 2020 v 16.00 mší svatou za Chiaru Lubichovou a poté vernisáží.

Po skončení vás všechny zveme na setkání do sálu děkanství.
Výstava bude v katedrále přístupná do 24. 2. 2020.

20200122 chiara cb

14. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zlín 18. ledna 2020 – 100. výročí narození Chiary Lubichové

Srdečně Vás zveme na mši sv. v sobotu 18. ledna 2020 v 9:30 hod. ve Zlíně, v kostele sv. Filipa a Jakuba, kterou budou sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světicí biskup Antonín Basler.

Po mši sv. následuje beseda s těmito vzácnými hosty, k nimž se připojí také MUDr. František Slavíček – fokolarín, kněz a misionář i další.

Těšíme se na Vás.

P. Ivan Fišar, Petr Mach, Milan Kopřiva

20200121 chiara zlin

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Brněnská komunita Hnutí fokoláre Vás srdečně zve na slavnostní mši sv. při příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, která se bude konat v Brně v úterý 21. ledna 2020 v 18 hod. v kostele sv. Augustina na Náměstí Míru.

Po mši sv. všechny rádi uvítáme na agapé s programem v budově Základní školy na ul. Lerchova.

Ludmila Šturmová, Marie a František Stehlíkovi

20200121 chiara brno

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Pod tímto názvem se nesou celé prosincové zprávy z Hnutí fokoláre, které připomínají 100. výročí narození jeho zakladatelky, Chiary Lubichové.

 http://collegamentoch.focolare.org/en/project/slovencina-38/

20191207 foto chiara ch

V prvním příspěvku se přeneseme do Chiařina rodiště - Tridentu, kde se dozvíme, jak Chiara
nastoupila na cestu dobrodružství žitého evangelia spolu s rodící se komunitou. Poznáme také, že její charisma zde s plnou silou působí dodnes.
V další části nám ředitel městského muzea představí výstavu, kterou Trident uspořádal své
slavné rodačce, a vysvětlí, proč si ji město připomíná a za co si jí cení.
K tomu se váže pasáž, ve které sama Chiara vypráví, jak pochopila a odpověděla na Boží volání.
Hnutí, které se později zrodilo, má i výrazný ekumenický charakter a tak vyslechneme pozdrav z
Ottmaringu, kde se sešlo 300 účastníků z 55 hnutí napříč křesťanskými církvemi, kteří se hlásí k iniciativě Společně pro Evropu. Tu inspirovala Chiara Lubichová v devadesátých letech, aby vyšla najevo i křesťanská duše Evropy.
Pak navštívíme zemětřesením postiženou Albánii, podíváme se na běžný život fokoláre ve
Sockholmu a nově založené fokoláre na ostrovech Fidži. V poutavém dokumentu nahlédneme do
mužského fokoláre žijícího na periferii, uprostřed chudinské čtvrti v brazilské Florianopolis. Provede nás jím otec Vilson Groh, kněz zamilovaný do Ježíše Opuštěného, kterého v pozdějším vstupu označí Jesús Morán, spolupresident Hnutí, za mystika kontemplujícího opuštěného Boha v lidech na okraji.
Na závěr se s námi podělí prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce – Emaus o dojmy z vernisáže
výstavy v Tridentu a o své pocity při přebírání medaile, kterou jí poctil kraj Tridentsko.
Nás upoutá i skutečnost, že medaile nese svatováclavskou plaménkovou orlici. Tu obdrželo
město Trident od Jana Lucemburského v roce 1339 na žádost místního biskupa, Mikuláše Eberharda z Brna. Zdejší biskupství do té doby žádný znak nemělo a svatováclavská orlice byla po vymření Přemyslovců volná.

10. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Zveme vás srdečně k účasti na děkovné mši svaté, která se koná v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. ledna v 18 hodin. Předsedat bude pan kardinál Duka, přítomni budou všichni biskupové, kteří se sejdou na svém pravidelném zasedání právě v tomto datu. Máme velkou radost, že můžeme toto velké výročí oslavit společně.

Těšíme se na vás!

Za Hnutí Fokoláre v ČR

Jaroslava Malíková a Josef Bambas

20200121 mse pri prilezitosti 100. vyroci chiary

8. 1. 2020

0
0
0
s2sdefault

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)

„Ježíš je s námi, stejně jako byl s Marií a Josefem před dvěma tisíci lety. Jeho přítomnost je však duchovní.

Nehledejme ho pouze ve svatostáncích. Je mezi námi, chce s námi sdílet naše myšlenky, plány, starosti a radosti…

Přišel na zem také proto, abychom ho neustále mohli mít mezi sebou, aby nám dával světlo, naději, dar porozumění – to, co s sebou přinášejí Vánoce.“

20191224 vanoce

Drazí, přejeme vám všem radostné a milostiplné Vánoce a požehnaný nový rok 2020.
Kéž je narozený Ježíš stále mezi námi a kéž ho milujeme v každém bližním!

Za Dílo Mariino v České republice

Jaroslava Malíková a Josef Bambas

24. 12. 2019

0
0
0
s2sdefault

Vatikán. Na druhé dnešní audienci přijal papež členy Univerzitního institutu Sophia. Tato akademická instituce byla zřízena před dvanácti lety Hnutím fokoláre a chystá se otevření její pobočky v Latinské Americe. Papež František poukázal na charakteristické body tohoto akademického a formačního projektu, totiž na inspiraci charizmatem jednoty a na ukazatele apoštolské konstituce Veritatis gaudium. Svoji reflexi rozvíjel papež okolo třech klíčových slov: moudrost, spojenectví a vycházení.

promuuvaVaše univerzita se nazývá Sophia, protože má za cíl sdílet a osvojovat si moudrost, aby prostupovala všechny vědy. V dnešní liturgii jsme slyšeli krásný popis moudrosti (Mdr 7,22-8,1), tam se inspirujte. Moudrost je Boží světlo, které osvěcuje člověka: jeho tajemství, otázky, bolesti a úděl. Pro nás křesťany je moudrostí ukřižovaný a vzkříšený Ježíš, který osvěcuje všechny lidi (srov. Jan 1,9): všechna náboženská vyznání, všechny kultury a všechny autentické projevy lidství. Jsme tedy voláni, jak o to usilujete, jít společně se všemi, nikoli proti všem. Občas se totiž vyskytuje určitá snaha neustále hledat někoho, proti komu jít. Naše poselství je však jiné, totiž s kým jít, abychom vytvořili pravou a harmonickou kulturu setkání, jíž se nám velice nedostává.“Papež František pak zdůraznil slovo spojenectví v souvislosti s Globálním výchovným paktem a summitem, svolaným na 14. května příštího roku.„Spojenectví je klíčem stvoření a dějin, jak nás učí Boží slovo: spojenectví mezi Bohem a lidmi, spojenectví mezi generacemi, mezi národy a kulturami, spojenectví mezi učiteli a rodiči ve školství, a také spojenectví mezi člověkem, živočichy a rostlinami. Všechno má vztah ke všemu, všechno je stvořeno, aby bylo živým obrazem Boha, který je trojjedinou láskou! Dnes je prioritou výchova k tomuto spojenectví ve všech jeho dimenzích, aby se otevřela cesta k budoucnosti a nové civilizaci, která by ve všeobecném bratrství zahrnula lidstvo a veškerenstvo. Toto povolání tento život v bratrství je dnes nezbytný a nelze se bez něj obejít.“Aby to bylo možné, je zapotřebí vycházení, pokračoval papež, který se tak zastavil u třetího  reflektovaného pojmu. „Jedině vyjitím ze sebe lze potkat konkrétní tváře bratří a sester s jejich zraněním, očekáváním, s jejich talenty. Musíme se proto naučit »vycházet mimo tábor«, jak praví list Židům (13,13), abychom se setkali s Boží tváří v tváři každého bratra a každé sestry,“ řekl papež František v závěru své promluvy ke členům Univerzitního  institutu z italského Loppiana.  

Převzato z: radiovaticana.cz

 

15. 11. 2019

0
0
0
s2sdefault

Dne 10. listopadu byla ukončena diecézní fáze procesu blahořečení Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.  Více než 500 osob zaplnilo katedrálu ve Frascati (Řím), kde se poslední část procesu odehrála.

Slavnosti se zúčastnil kardinál Tarcisio Bertone, prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce (Emmaus) a spoluprezident Jesús Morán, několik příbuzných Chiary Lubichové, dva představitelé pravoslavné církve, místostarosta Lazia, kněží, laici, řeholníci a řeholnice a mnoho přátel, kteří ve svém životě poznali Chiaru Lubichovou a charisma jednoty Hnutí fokoláre. Před oltářem byl umístěn stůl se 75 krabicemi sebrané dokumentace, která bude předána Svatému stolci, konkrétně Kongregaci pro blahořečení a svatořečení. Zde bude shromážděný materiál zkoumán a hodnocen.

dsc09764

Slavnostní ceremonii předsedal Mons. Raffaello Martinelli, biskup z Frascati, který dosavadní proces shromažďování svědectví a materiálu shrnul těmito slovy: „Svatý stolec a diecézní proces musí zdůraznit hrdinské ctnosti, nikoli jednoduše dobrotu daného člověka, nýbrž hrdinství. Na to jsem se v poskytnutých svědectvích dotazoval. Je třeba prokázat hrdinství, se kterým Chiara žila křesťanské, tak zvané teologální ctnosti (tj. víra, naděje, láska) a ctnosti kardinální (tj. moudrost, spravedlnost, mírnost, statečnost) a mnoho dalších ctností od nich odvozených.“

Biskupský delegát, Mons. Angelo Amati ve své zprávě sdělil, že bylo vyslechnuto 166 svědků, například v diecézích Řím, Albano a Fiesole (Itálie), Lausanne-Ženeva-Fribourg (Švýcarsko), Augusta – Ottmaring, Bamberg-Norimberg (Německo), Westminster (Anglie), Gand a Brusel (Belgie) a ve dvou dožádáních Bangkok (Thajsko) a Lublaň (Slovinsko).

Jak zdůraznil kardinál Amati, „zkoumání se týkalo života, ctností, charismatu a specifičnosti Chiařiny spirituality ve spojení s teologickými tématy, jakými jsou: jednota, Ježíš opuštěný a Ježíš uprostřed, dále založení Díla Mariina (Hnutí fokoláre) a mezikonfesních a mezináboženských kontaktů. Celkem bylo shromážděno 35.057 stránek ve 102 svazcích". Jedná se o různý materiál, jako například svědectví, dopisy, nepublikované dokumenty, spisy, deník atd. Následovalo vyjádření ochránce spravedlnosti, kněze Joselita Loteria, který spolu s notářkou advokátkou Patricií Sabatiniovou a biskupským delegátem tvoří diecézní soud ustanovený pro tuto kauzu. Biskup Martinelli následně přečetl dekret, kterým se diecézní fáze ukončuje.

32 csc 20191110 sigilli scatole2 600x400

Předáním sebraného materiálu Svatému stolci byl pověřen dr. Daniel Tamorini. Následovala přísaha všech pověřených, včetně členů soudu, postulátora, vice-postulátora a na závěr byl podepsán zápis posledního zasedání procesu. Slavnostně byly zapečetěny tři zbývající krabice dokumentů z celkového počtu 75, čítající 35.000 stránek dokumentů.

33 csc 20191110 saluto mariavoce 600x400

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, ve svém příspěvku kromě jiného řekla: „Naší jedinou touhou je nyní nabídnout církvi prostřednictvím této obsáhlé dokumentace dar, kterým byla pro nás a pro mnoho lidí Chiara. Chiara přijala charisma, kterým jí Bůh hojně obdaroval, den po dni kráčela k plnosti křesťanského života a dokonalosti lásky. Jejím přáním bylo, aby touto cestou života z evangelia šli mnozí ve stále se obnovujícím odhodlání pomáhat těm, se kterými se setkáváme, klást Boha stále na první místo a růst ke svatosti společně. Její pohled a její srdce, jak se nyní prokazuje, bylo vedeno všeobjímající láskou, která zahrnuje každého bez rozdílu, v touze naplnit Ježíšovu závěť: Ut omnes unum sint – Aby všichni byli jedno. Je pro nás radostí, že se církev bude nyní věnovat studiu a zhodnocení života a ctností této boží služebnice, naší milované Chiary.“

Diecézní proces

Diecézní fáze procesu byla zahájena 7. prosince roku 2013 po uplynutí pěti let od Chiařiny smrti dne 14. března 2008. V Castel Gandolfu byla podepsána oficiální petice pro zahájení procesu. Nejprve byli vyslechnuti očití svědkové, Chiařiny současníci, kteří ji znali od prvních dob zakládání Hnutí fokoláre. Po konzultaci s biskupskou konferencí v Laziu obdržel Mons. Martinelli pozitivní odpověď. Ustanovil proto tříčlennou komisi, jejímiž členy byli odborníci z oblasti historie a archivnictví. Jejich úkolem bylo shromáždit veškerý nevydaný materiál, týkající se Chiary. Mons. Martinelli jmenoval také tři teology, kteří se zabývali publikovanými texty. Dne 29. června 2014 poskytl Svatý stolec nihil obstat oficiálnímu zahájení procesu. 27. ledna 2015 proběhl v katedrále ve Frascati zahajovací ceremoniál diecézní fáze procesu, která byla ukončena dne 10. listopadu 2019.

Zdroj: focolare.org     

11. 11. 2019

0
0
0
s2sdefault