Chiara Lubich

Myšlenka na den

31. 1. 2023

„Konejme dobro, i když nás to něco stojí“

Slovo života – leden 2023

„Učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost.“ (Iz 1,17)

Slovo života – prosinec 2022

„Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky.“ (Iz 26,4)

Slovo života – listopad 2022

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)

Slovo života – říjen 2022

„Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti.“ (2 Tim 1,7)

Slovo života – září 2022

„Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí.“ (1 Kor 9,19)

Nejnovější příspěvky

Příběh, který napsal život

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

O prv­ním dí­tě­ti, tan­ci a kři­žo­vat­ce

Man­že­lé Ven­t­ri­g­li­o­vi se řadu let vě­nu­jí man­že­lům v těž­kos­tech. A jsou od­bor­ní­ky na slo­vo vza­tí. Rita je se­xu­o­lož­kou, Sal­va­to­re psy­cho­te­ra­pe­u­tem a sami pro­šli hlu­bo­kou man­žel­skou kri­zí. Ač­ko­li mají růz­né zdra­vot­ní po­tí­že, vy­je­li au­tem z Ne­a­po­le a dva dny byli na ces­tě, aby se v Pra­ze moh­li po­dě­lit o své zku­še­nos­ti na ví­ken­du pro man­že­le. Toto se­tká­ní na­zva­né Spo­lu na ces­tě se usku­teč­ni­lo ve dnech 29. dub­na až 1. květ­na 2022 v Cen­t­ru Ma­ri­a­po­li v Pra­ze-Vi­no­ři za účas­ti více než 60 man­žel­ských párů. Cíl kur­zu vý­stiž­ně po­psal Sal­va­to­re: „Naše před­sta­va není učit ně­če­mu, ale po­mo­ci, aby z kaž­dé dvo­ji­ce vy­stou­pi­lo do po­pře­dí to krás­no, kte­ré tam je a kte­ré je spe­ci­fic­ké pro kaž­dý pár. To bo­hat­ství, kte­ré kaž­dý má, jen ho mož­ná ně­kdy ne­zvlád­ne za­hléd­nout.“ Mag­da­le­na: Za­u­ja­lo mě, že mlu­ví­te o man­žel­ství jako o prv­ním dí­tě­ti. Jako o ně­čem, o co se musí...

pokračovat ve čtení

Zprávy z Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 dny před

Myslím, že by se to lidem ve skupině mohlo líbit

... VíceMéně

Video image

Komantáře na Facebooku

ju dakujeme máme odtial nádherný zážitok z našej svadobnej cesty !

7 dny před

Myslím, že by se to lidem ve skupině mohlo líbit

... VíceMéně

Komantáře na Facebooku

Tady je celá série doporučení od osobností církevního světa www.tvnoe.cz/index.php/aktuality/63-prijdte-k-volbam

1 týden před

V Praze se bude 5.-9. února 2023 konat Evropské synodální setkání za účasti mnoha světových osobností. Zveme vás srdečně na bohoslužbu, která bude jeho součástí.

Kongresu se zúčastní i prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karram. Díky jejímu velkému zaneprázdnění se neplánuje žádné setkání s komunitou, ale dá se předpokládat, že ji bude možné pozdravit po mši v katedrále. ... VíceMéně

V Praze se bude 5.-9. února 2023 konat Evropské synodální setkání za účasti mnoha světových osobností. Zveme vás srdečně na bohoslužbu, která bude jeho součástí.
Kongresu se zúčastní i prezidentka Hnutí fokoláre Margaret Karram. Díky jejímu velkému zaneprázdnění se neplánuje žádné setkání s komunitou, ale dá se předpokládat, že ji bude možné pozdravit po mši v katedrále.
1 týden před

  1. 1. 1920 - narozeniny Chiary Lubichové.
... VíceMéně

2 týdny před

Něco k volbám z Katolického týdeníku od Marka Orko Váchy, arcibiskupa Graubnera, představitelky hnutí San Egidio a Tomáše Halíka.„Nevolíme spasitele. Nikdo včetně kandidátů nejsme bez chyby. Je ale třeba pečlivě zvažovat, jaký byl jeho dosavadní život, jaký bude pravděpodobně prezident, jaké hodnoty bude zastávat a jak ovlivňovat mládež této země, pro kterou je vzorem,“ podotýká bioetik P. Marek Vácha.

www.katyd.cz/zpravodajstvi/souboj-o-prezidenta-vrcholi.html

... VíceMéně

Něco k volbám z Katolického týdeníku od Marka Orko Váchy, arcibiskupa Graubnera, představitelky hnutí San Egidio a Tomáše Halíka.
1 týden před

V Centru Mariapoli právě teď. Mladí z Hnutí fokoláre - zvani gen, z Česka a Slovenska na společném setkání. (Právě k nim hovoří pamětníci.) Držte jim palce do života.

... VíceMéně

V Centru Mariapoli právě teď. Mladí z Hnutí fokoláre - zvani gen, z Česka a Slovenska na společném setkání. (Právě k nim hovoří pamětníci.) Držte jim palce do života.

Komantáře na Facebooku

Wau.drzime palecky!

Super, držíme 👍❤️🍀🙋

2 týdny před

Zajímavá promluva

... VíceMéně

Video image
2 týdny před

jasné vyjádření církevní autority - pro inspiraci - kdo by měl být více naštvaný na bývalé komunisty, než disident a současně biskup Václav Malý.V těchto dnech se na mne obracejí spoluobčané - nejen křesťané - a žádají mne, abych napsal text, koho a proč volit za nového prezidenta. Nebudu vstupovat do volebního klání ani psát manifest, ale zcela jasně deklaruji, že budu volit Petra Pavla. Rozumně uvažujícímu není třeba komentáře.

... VíceMéně

jasné vyjádření církevní autority - pro inspiraci - kdo by měl být více naštvaný na bývalé komunisty, než disident a současně biskup Václav Malý.
Načíst další příspěvky

„Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil."

Pin It on Pinterest