Hora Matky Boží, Králíky; 21. - 26. 8. 2022

Mezinárodní setkání mládeže v Králíkách je součásti evropského projektu v programu Erasmus+ malá partnerství, kde se v 3 zemích (Česko, Maďarsko a Rumunsko) finančně podpoří mládežnické dobrovolnické tábory (v Čechách SummerJob) a spolupráce a sdílení dobré praxe mezi organizacemi ve zmíněných zemích.

Setkání začíná již tuto neděli 21. 8. 2022 odpoledne a cílem je svědectví jednoty pro celou Evropu. Mladí se seznámí s jinými mladými křesťany, poznají jejich kulturu, dozvědí se více o dobrovolnických aktivitách v jednotlivých zemích, jak žijí mladí jinde v Evropě a zamyslí se také nad fungováním EU.

Inspirujeme se poselstvím papeže Františka k účastníkům Evropské konference mládeže: „Proměňte Starý kontinent na nový.“

Přijede nás navštívit paní europoslankyně Michaela Šojdrová.

Jinými pozvanými hosty jsou Pál Tóth z Maďarska, Karin Oberegelsbacher z Rakouska, Vera Fediva z Ukrajiny a Mihai Benchea z Rumunska.

eu summit

PROGRAM

21.8. neděle
Uvítání, seznamování, poselství papeže Františka k účastníkům Evropské konference mládeže

22.8. pondělí
Evropské hodnoty, debaty (naše kultury CZ, HU, RO, naše vlast, naše hodnoty, tradice a zájmy) diskusní skupinky, sdílení

23.8. úterý
Workshopy: společenství ekonomiky – Františkova ekonomika, ekologie – respekt k člověku a přírodě, práce ve skupinkách

24.8. středa
Vzácný host – Europoslankyně M. Šojdrová,
dobrovolnictví + dobrovolnická práce v okolí, hudební večer

25.8. čtvrtek
Fake News, občanská angažovanost, sportovní hry, interaktivní hry, sdílení, kulturní program

26.8. pátek
Nová generace – nová Evropa

 

16. 8. 2022

0
0
0
s2sdefault

První červencový týden se opět konaly letní práce v citadele Pakt a kolem Centra Mariapoli v Praze-Vinoři.

"Foto z botanické expedice – čekanka obecná"

letn prce v citadele dsc 0959 2

Během těchto dní se zde každoročně setkávají lidé různých věkových skupin a různého povolání, kteří přicházejí pomoci s údržbou zahrady, sklízením zahradních plodů a třeba i drobnými opravami.

Každý den začíná Slovem života, krátkým zamyšlením a sdílením. Pak se vytvoří pracovní skupinky. Činnosti se nabízí podle fyzických možností každého z nás. Maruška s Blankou pečlivě dohlíží, aby všichni měli to, co potřebují, a Majka s Markétkou starostlivě zásobují občerstvením. Po obědě bývá čas na kávu a osobní rozhovory.

Tentokrát jsme měli štěstí, že byl mezi námi i nadšený botanik František, který se zájemci vyrazil na „botanickou expedici“ po Vinoři. Nedošli jsme však příliš daleko, protože František zná opravdu každou květinu, trávu i strom, co jich kolem roste, a stále vyprávěl, popisoval a odpovídal na naše dotazy. Bylo to velmi poučné a snad jsme si i leccos zapamatovali.

Večer bývá společná večeře a pak film nebo společenský večer. Poslední večer je vždy táborák, kam přichází i místní z Vinoře. Opékají se špekáčky, zpívá se s kytarou a je příležitost na zajímavé rozhovory. Z brigády odjíždíme tak trochu unavení, někdy dost opálení, ale vždy s příjemným pocitem, že pečujeme nejen o duchovno, ale i o náš společný fyzický dům a místo – Centrum Mariapoli a citadelu.

Tento duchovně společenský pracovní pobyt se koná pravidelně každé léto a na příští rok jsme opět všichni srdečně zváni.

Lenka Redrová

9. 8. 2022

0
0
0
s2sdefault

Více než desítka odvážlivců, kteří přesto, že je za prvního letního sobotního rozbřesku  neprobudil pronikavý zvuk budíku, ale proudů lijavce dopadajících zvenčí na okenní parapety jejich ložnic, vyrazili na různá pražská nádraží, aby se posléze shledali na startu pěšího výletu Zlaté Prahy v Srbsku, se po vystoupení z vlaku spolu s posledními drobnými kapkami vypadávajícími z ustupujících mraků vydala za přírodou Českého krasu.


Viditelným a fundovaným průvodcem jim byl František Zima, jehož poutavý výklad přilákal i kolemjdoucí, kteří se přidali a společně s ostatními absolvovali část cesty, jež stoupala nejen k takovým zajímavostem jako jsou (Kubrychtova) restaurace bez hostinského a (Bubovické) vodopády bez vody, ale i ke Karlově studánce s vodou, kde v pravé poledne všichni přítomní nalezli občerstvení jak pro tělo, tak pro duši.


Se svým neviditelným "průvodcem, přítelem a bratrem" pak celá skupina pokračovala kolem Dubu sedmi bratří svlažit svá hrdla do nejmenované útulné hospůdky pod hrad Karlštejn, u něhož se nakonec setkala i s později dorazivšími účastníky, s nimiž pak již pod slunečními paprsky pokračovala přes celý městys a řeku až k nádražní budově, odkud se odebrala na zpáteční cestu s radostí nejen ze společně stráveného dne, ale i ze vzájemného setkání po další dlouhé koronavirové vlně a pauze.

 

zp20220625

4. 7. 2022

0
0
0
s2sdefault

Při svém výjezdním zasedání v Praze (2.-5. 6. 2022) pokračovali členové studijního centra Hnutí fokoláre, známého jako škola Abba, ve své běžné práci zaměřené na studium textu Chiary Lubichové týkajícího se období zvaného Paradiso ‘49. Kromě toho se chtěli setkat se členy Hnutí fokoláre v České republice.

scuola abba 2

Do programu těchto dní byl proto zařazen dvouhodinový dialog s asi patnácti zástupci místní komunity, lidmi různých povolání a věkových kategorií. Rozvinul se jako skutečná konfrontace mezi světlem charismatu jednoty vyjádřeného na stránkách Paradisa ’49 a vtělením tohoto světla do života Hnutí v jeho různých kulturních oblastech.

K diskutovaným otázkám patřila zejména relativizace hodnot, ochrana života od početí až po smrt, rozdílnost mezi mužem a ženou... Účastníci debaty vyjádřili potřebu směrodatného a jasného vyjádření ze strany Díla k těmto tématům. Uvědomili jsme si, že stojíme před dilematem: na jedné straně prosazovat základní hodnoty křesťanské antropologie bez kompromisů, na druhé straně zůstat v dialogu s lidmi odlišných názorů. To vyžaduje neustálé prohlubování našeho stylu dialogu: nevstupovat do kulturní války, ale ani se nevzdávat pravdy, klást důraz na respektování lidí, kteří zastávají jiné názory.

Pražská debata umožnila členům školy Abba více pochopit něco z kulturní reality východní Evropy, která je z historických důvodů přinejmenším částečně odlišná od západního světa. Několik rozdílů: na Východě převládá pevná doktrinální a morální vize církve, která se snaží mít ve společnosti svou vlastní identitu, zatímco na Západě se prosazuje spíše praktický pastorační a sociální přístup, který považuje církev za nástroj služby lidem. Západ uvažuje v kategoriích lidských práv, zatímco Východ se zaměřuje na morální hodnoty. V některých východních zemích lze stále nalézt projevy lidové církve a lidové zbožnosti, které se v těchto formách na Západě již nevyskytují. Církve na Východě vytvářely během komunismu kulturu malých společenství, skupin mladých lidí a rodin, jejichž život je založen na evangeliu, usiluje o vzájemnou materiální a duchovní podporu, sdílení a žití hodnot, které jdou „proti proudu“.

Škola Abba v průběhu minulých let pomáhala Chiaře Lubichové v jejím mnohostranném dialogu se současným světem. I nyní se chce pokusit napomáhat životu dnešního Díla a diskrétně mu sloužit při snaze o pochopení výzev dnešní doby. Škola Abba začala pracovat na projektu, který se zabývá aktuálními otázkami války na Ukrajině i jinde ve světě, ve snaze nabídnout cestu k míru z Božího pohledu na lidstvo a pochopit, jak různé vědní disciplíny mohou napomoci k řešení tohoto problému.

Podle Chiařiny vize Evropy je zřejmé, že na Západě musí charisma jednoty přispívat k řešení velkého zmatku idejí a musí „přetvářet myšlení“, zatímco na Východě musí pomáhat v překonávání dědictví systému, který byl založen na mylné představě jednoty, a směřovat k jednotě v různosti.

Podle papeže Františka dnes „můžeme oprávněně hovořit o multipolární Evropě (...), což s sebou nese výzvu ke konstruktivní harmonii bez hegemonie". Škola Abba začala v tomto směru přinášet svůj příspěvek.

Palkó Tóth a Jiří Kratochvíl

scuola abba 1

29. 6. 2022

0
0
0
s2sdefault

„Byť rodinou“ - Ľubovnianske kúpele, 7. – 10. 7. 2022

mp2022 slov

Hnutie fokoláre Vás a Vašich priateľov po trojročnej odmlke pozýva na prázdninové Mariapoli.

Srdečne Vás pozdravujeme všade tam, kde žijete, pracujete, oddychujete, slovom v každom kúte nášho Slovenska a možno aj za jeho hranicami. Pandémia vstúpila do našich životov veľmi konkrétne a v mnohých prípadoch aj bolestne. Ale každá minca má dve strany a iste všetci máme aj veľa dôvodov na poďakovanie za mnoho príležitostí, ktoré nám pomohli „ ísť na hlbinu“ a dali šancu uskutočniť a zažiť mnoho pozitívnych skúseností.

Žiaľ, ani terajšia situácia nie je bez bolesti kvôli hroznej vojne u našich susedov na Ukrajine. Mnohí z nás majú bohaté konkrétne skúsenosti s pomocou utečencom, ktorí chrániac to najcennejšie - svoje životy, hľadali a našli u nás pomoc. Preto by sme boli radi, aby tohoročné Mariapoli bolo obohatené účasťou tých Ukrajincov, ktorým ste poskytli ubytovanie, poznáte ich prostredníctvom práce, bývajú niekde vo Vašej blízkosti alebo akýmkoľvek spôsobom s nimi prichádzate do kontaktu. Pozvite ich ako hostí spolu s Vami prežiť pár dní oddychu a duchovného pookriatia v krásnej prírode Spišskej Magury.

Tu nájdete link na prihlášku a všetky informácie o Mariapoli 2022: KLIKNI ZDE

Více Mariapolis ve fialové zóně: KLIKNI ZDE

16. 6. 2022

0
0
0
s2sdefault

Manželé Ventrigliovi se řadu let věnují manželům v těžkostech. A jsou odborníky na slovo vzatí. Rita je sexuoložkou, Salvatore psychoterapeutem a sami prošli hlubokou manželskou krizí. Ačkoli mají různé zdravotní potíže, vyjeli autem z Neapole a dva dny byli na cestě, aby se v Praze mohli podělit o své zkušenosti na víkendu pro manžele. Toto setkání nazvané Spolu na cestě se uskutečnilo ve dnech 29. dubna až 1. května 2022 v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři za účasti více než 60 manželských párů. Cíl kurzu výstižně popsal Salvatore: „Naše představa není učit něčemu, ale pomoci, aby z každé dvojice vystoupilo do popředí to krásno, které tam je a které je specifické pro každý pár. To bohatství, které každý má, jen ho možná někdy nezvládne zahlédnout.“

20220429 ventrigliovi

Magdalena: Zaujalo mě, že mluvíte o manželství jako o prvním dítěti. Jako o něčem, o co se musí pečovat. Co byste poradili mladým manželům, kteří žijí v kolotoči kolem dětí, práce a řeší bydlení?

Salvatore: Vraťme se k tomu, co řekli odborníci. Margaret Mahlerová, psychoanalytička, zkoumala vývoj dítěte v prvních letech života a porovnávala ho s vývojem dvojice. Na začátku jsou dítě a matka jako jedna jednotka. Při zamilování se dvojice také vnímá jako jedna realita, protože probíhá idealizace druhého. Jeden italský vědec říká, že zamilování je jako vycházející slunce – ukazuje jen to, co je krásné. Potom dítě začíná chodit a vzdaluje se od matky. Má však potřebu se vracet a ověřovat, že maminka je, protože ještě nepronikla do jeho nitra. V životě dvojice je postupem času také potřeba se jeden vůči druhému zindividualizovat. To, že jsou stále spolu, poukazuje na to krásné, ale i na různá omezení. Vystupují do popředí individuální charakteristiky jednotlivce. Pokud pár dokáže vést dialog i ve chvíli, kdy k tomu nemají příliš velkou chuť, v okamžicích krize, tak postupně jeden proniká do druhého a stává se jeho součástí.

Rita: Myšlenka „prvního dítěte“ nás napadla, když jsme se seznámili s jedním manželským párem v krizi. Ona byla na manžela velmi nahněvaná a necítila se na to, aby s ním znovu budovala vztah. Ale viděli jsme, že má velké mateřské cítění vůči čtyřem dětem. Tak jsme se jí zeptali, proč nevidí vztah s manželem, jako by to bylo jejich první dítě? Starat se o toto první dítě, jako se stará o ostatní děti. Na to odpověděla, že tímto způsobem by to mohla zkusit. Začala vztahu s manželem dávat čas, vytvářet mu prostor, podobně jako se starala o děti. Dokonce o první dítě dřív než o všechny ostatní. Teď pomáhají jiným párům v těžkostech.

Toto je smysl života ve dvojici, protože i kdyby manželé neměli biologické děti, existuje první dítě, kterým je jejich vztah. To je první plodnost, biologické děti jsou plodností fyzickou. Ale toto je ta opravdová.

M: Když se dívám na vás dva, cítím takovou jiskru. Proto se chci zeptat na starší páry, kde je manželství mnohaleté. Jak ony mohou opečovávat svůj vztah?

R: Jak jsme řekli předtím – tím, že mu dáme prostor, čas, péči. Pokud jsme měli svatbu před dlouhou dobou, je tu možnost vrátit se k období zasnoubení. Znamená to stanovit si nějaké schůzky, čas, který můžeme strávit spolu. Odsunout práci, děti, vnoučata, kulturní zájmy, dobrovolnickou činnost… To je i naše zkušenost. Rino, když byl mladý, dával méně času péči o náš vztah, ale teď je velmi pozorný na to, abychom hledali společné chvíle. Pokud jsme dříve mohli charakterizovat náš vztah vášní, teď bychom ho charakterizovali obdobím zasnoubení, něžností, touhou být spolu. V malých věcech.

M: Když roky posloucháte těžké příběhy, představuji si, že je do sebe nějak nasáváte. Jak to dlouhodobě zvládáte?

R: Je to pravda, jsme vtahováni do života dvojic. Také proto, že jsme byli dvojicí v hluboké krizi, věříme, že i ostatní mohou najít řešení. Naše naděje je posilována tím, že se nachází čím dál tím více dvojic, které byly v krizi, dostaly se z ní a stávají se pomocnými páry pro další manžele v těžkostech. Také si uvědomujeme, že jsme jen malý článek v okruhu rodin Hnutí fokoláre. Všichni společně si pomáháme jít dopředu, abychom posílili rodiny ve světě. V době velké křehkosti lidstva se rodina může stát tím jediným bezpečným místem. Snažíme se odpovídat na touhu, kterou měla Chiara Lubichová, když v 60. letech založila hnutí Nových rodin. Tenkrát prosila, abychom se zaměřili na rodiny, které více připomínají tvář Ježíše opuštěného. K těm patří právě rodiny v těžkostech, rozvedení, ti, co mají děti způsobující těžkosti atd. Ať už jsou sezdáni nebo spolu volně žijí.

S: V roce 2008 jsme zahájili aktivitu, kterou jsme nazvali Cesty světla. Spolu s dalšími dvojicemi ze sekretariátu Nových rodin jsme si položili otázku, co můžeme udělat pro všechno utrpení rodin v dnešním světě? Pochopili jsme, že krize se mohou stát příležitostí. Historie každé dvojice se skládá ze světel a stínů, z chvil snazších a těžších. Tak vznikla metodologie, která se nám zdá velmi účinná. Stojí na třech nohách – svědectví, psychologický aspekt a spiritualita. Připravili jsme dvoustupňový kurz – jeden týden na jaře a čtyři dny na podzim. (Pozn. redakce: na Slovensku sedmým rokem běží pod názvem „Program pre manželov v ťažkostiach“)

M: Určitě se shodneme na tom, že manželství je úžasná věc a je potřeba za něj bojovat. Někdy ale není dobře, aby ti dva spolu zůstali. Dá se obecně říct, pro koho kurz není?

R: My ho nabízíme všem. Jsou dvojice, které na pozvání odpoví ano a některé ne. A některé po absolvování kurzu pochopí, že nejsou stvořeni jeden pro druhého. Je to opravdu menšina, ale je. Tak jsme pochopili, že prvním cílem kurzů není zachovat dvojici za každou cenu, ale snažit se, aby ti dva zakusili osobní lásku Boha. A to i skrze vzájemnou lásku v týmu, který se snaží s pokorou, jak umí, žít podle spirituality Chiary Lubichové. Když to zažijí, tak se každý snaží před tváří Boží udělat kroky, které cítí – s určitým doprovodem ze strany lidí z týmu. Možná proto nás nazvali Cesty světla. Protože jeho dvě části jsou jen počátkem nějaké cesty, kterou každá dvojice pochopí v čase. Některé dvojice přicházejí s psychickými zraněními z původní rodiny. Ty pak potřebují psychologický doprovod. Jiné mají těžké osobní psychické problémy, opakované nevěry, zhoršující se násilí nebo se brali nezralí – byli víc zamilovaní do své představy o partnerovi než do něj – ti jsou nejohroženější.

Karel: V Indii se většina manželství uzavírá na základě dohod rodičů. Ve světle toho, co jste říkali, že se pár vrací do období zamilování, mě napadá, že rozvodovost v Indii je podstatně nižší než tady, kde jsme víc zaměřeni na city. Co byste podle vaší zkušenosti řekli k této rozdílnosti mezi kulturami?

S: V kultuře Indie a obvykle v kulturách, kde se rodiny domluví na manželství, to, co převáží, je struktura rodiny, a ne typ vztahu, který je obsahem. Ten se stává druhotným. Spojení v manželství se nerodí z lásky, ale ze smlouvy mezi dvěma rodinami. V naší západní kultuře je určitý vývoj. V moderní době se ústředním bodem stal jednotlivec a jeho blahobyt. Na jedné straně to přineslo nějaká negativa spojená s individualismem, ve smyslu individualismu odtrženého od vztahu. Na druhé straně to zaměřilo člověka na to, aby se měl dobře. Toto směřování osoby na „mít se dobře“ je vlastně pozitivní. I blahobyt je založen na vztahu – mít se dobře s druhým. Takže muž a žena, kteří se vezmou v západní kultuře, vycházejí z lásky, ze zamilování, chtějí se mít s druhým dobře, chtějí být spolu šťastní.

Problém se podle mého názoru rodí z toho, že v naší kultuře je zmatek mezi „cítit se dobře“ a „mít se dobře“. „Cítit se dobře“ je osobní uspokojení, ale „mít se dobře“ znamená žít život a okolnosti, které život přináší, způsobem plným a vědomým. Ve vývoji, ke kterému dochází u osoby i u dvojice, není jen osobní pocit uspokojení. Je tam i bolest spojená se ztrátou, přichází okamžiky nedorozumění, těžkosti vyplývající z komunikace. V životě jsou různé události – nemocné dítě, trpící partner, ztráta práce, skutečnost, že nemohou mít děti. Život je složený i z těchto věcí. Dvojice však často nejsou na manželství připraveny. Cítí ho jako možnost být stále šťastní. Láska ale znamená – já budu s tebou i ve chvílích, kdy nebudu šťastný. Budu s tebou, protože věřím v tvou lásku a naši lásku. Věřím, že se můžeme držet za ruce ve všech situacích, které na naší společné cestě potkáme. Je pravda, že v naší kultuře je víc rozvodů, ale na druhé straně se hledá pravda, ne formální vztahy, a to vidím jako dobré.

M: Někdy mezi manželi dochází k ostré komunikaci. Jeden druhého zraňuje, třeba i před ostatními. Takto mohou žít i roky, až se zdá, že už spolu ani jinak mluvit neumí. Vidíte cestu ven z kruhu navyklé špatné komunikace?

R: Je to trochu jako vracet se na ples, kde si vzájemně šlapou na nohy. Je potřeba jim pomáhat naučit se novému tanci. Možná na začátku trochu padají, protože se ještě nenaučili novým krokům. Ale je potřeba jim pomáhat nový tanec nacházet. Psychoterapeutka Johnsonová, zakladatelka metody Emotion-Focused Therapy z Kanady, řekla, že reakce dvojice je jako tango. To je velmi krásný tanec, ale je těžký a potřebuje čas na naučení.

S: Vysvětlím to metaforou. Jeden indický mudrc říká, že když ti někdo tvrdí, že máš chobot, tak mu odpovíš, že je blázen, že to není pravda. Když ti to ale někdo opakuje nebo ti to řekne víc lidí, zeptej se sám sebe, jestli nejsi slon. Ve dvojici, kde je zablokovaná komunikace, jak jsi popsala, jeden druhému říká: „Máš chobot.“ My říkáme: „Nezačínej tím, že druhý má chobot, ale začínej od sebe. Jaký máš chobot ty?“ Pokud začnu od sebe, může začít nový tanec. Uvědomím si, že chování druhého jsou vlastně reakce na mé chování, kterého si nejsem vědom. Viděli jsme mnoho situací, ve kterých se to podařilo.

K: Velké téma při obnovování manželství je odpuštění. Víme, že jsi o tom napsal knížku, která je přeložena do slovenštiny. Mohl bys říct, co tě k tomu vedlo?

S: Tato kniha vzešla z určité úvahy o mém osobním životě, ze setkání s mnoha dvojicemi a z mé zkušenosti terapeuta. Úvaha je následující – ve chvíli, kdy se vztahy stávají intenzivnější a pouto je silnější, si nemůžeme nezpůsobovat bolest. Ve vztahu s Ritou jsme si nechtěně způsobovali bolest. Hodně jsem o tom uvažoval. Potom jsme to viděli také u jiných dvojic. Četl jsem mnohé knihy o odpuštění a každá kniha se týkala určitého úhlu. Odpuštění z teologického hlediska, psychologického, sociologického. Ale neexistovala kniha o odpuštění v různých typech vztahů. Mohu totiž mluvit o odpuštění mezi přáteli, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, ve vztahu dvojice a také ve vztazích pracovních.

Z toho se zrodila myšlenka křižovatky. Ve všech těchto vztazích se někdy dojde na křižovatku a jsou dvě možnosti – odpuštění nebo neodpuštění. V různých okamžicích je každý vyzýván k tomu, aby řekl „odpouštím ti“ nebo „promiň“. Navzájem. To platí i v drobnostech všedního dne. Ale důležité je, že si to můžeme říct i ve velkých zraněních. Poté se totiž vidíme ve dvojici takoví, jací jsme. V tom pěkném i v tom nejošklivějším. Takže tím, že říkám: „Promiň, protože jsem ti způsobil bolest,“ se zavazuji k tomu, že ti už nechci způsobovat bolest. Nebo ti na druhé straně odpouštím, protože věřím v to, že mi skutečně nechceš způsobovat bolest. To způsobuje růst lásky, naplňuje milosrdenstvím a vděčností. V naší společné historii utíkají roky, ale nakonec stále víc docházíme k tomu, že druhému říkáme: „Děkuji.“ Děkuji za tebe, protože jsi mi mnohokrát odpustil a protože jsi mnohokrát ve mne věřil, když já jsem si nevěřil. Takto láska roste. Často vidím dvojice, které se chytnou za ruce po padesáti nebo šedesáti letech života a je vidět, že mezi nimi je tato úroveň lásky. Touto knihou jsem chtěl říct nejen dvojicím, ale všem přátelům, že láska může dosáhnout velmi vysoké úrovně a na konci je vždycky „děkuji“.

R: Viděli jsme, že odpuštění je hudbou, která vede k novému tanci. Vychází to často i z odpuštění sobě samému, vůči vlastní historii. Vše, co jsme zažili, se přenáší na partnera. Ale když začneme odpouštět sobě, dokážeme přijmout zraněné dítě v nás, jak říká transakční analýza. Pak začneme chápat zraněné dítě v partnerovi nebo i v nějakém přátelském vztahu. V dlouholetém přátelství ti v určité chvíli vystoupí do popředí omezenost toho druhého a přátelství může pokračovat jedině tehdy, pokud dojde k odpuštění. A to je i poselství Ježíšovo.

Za překlad Marii Langschové a za rozhovor manželům Ventrigliovým děkují Magdalena Broschová a Karel Diblík

Knihu Odpustenie: križovatka ciest života s podtitulem Zranenia a jazvy vo vzťahoch můžete objednávat na portálu slovenského Nového města nm.sk. 

6. 6. 2022

0
0
0
s2sdefault

Ještě před třemi měsíci konstruoval 3D tiskárny v pražských Holešovicích, teď je Josef Zvoníček koordinátorem česko-slovenské větve Františkovy ekonomiky (FE), iniciativy založené papežem Františkem, jejímž cílem je vrátit zpět do středu ekonomického uvažování péči o člověka a stvoření. Z pražského velkoměsta se s rodinou přestěhoval na okraj Zlína a společně s lidmi z ekonomiky společenství (ES) se snaží o Františkově nové vizi ekonomiky šířit povědomí. 

11 josef zvonek

Jak jsi poznal ES a FE?

O ekonomice společenství jsem věděl již delší dobu. Pamatuju si, že asi před sedmi lety jsem byl na setkání gen, kde o ní mluvil ekonom Petr Láska. Tehdy mi to jako studentovi strojírenství na VUT v Brně nic moc neříkalo a dál jsem informaci o ekonomice společenství pustil z hlavy. Františkova ekonomika tehdy ani neexistovala a když jsem na ni někdy v roce 2020 narazil v jednom článku, moc mě svým názvem nezaujala. 

Řekni nám, co tě vedlo k tomu, věnovat se na částečný úvazek ES a FE?

Zpětně to vidím jako delší proces v mém osobním a duchovním životě. Bůh ke mně promlouval skrze různé situace, příběhy lidí a knihy, které se mi v tomto období dostaly do rukou. Nazval bych to jako takový proces zrání, kdy jsem se po svatbě, přestěhování do Prahy, nástupu do prvního zaměstnání a celkovém osamostatnění musel začít zamýšlet, jak budu utvářet svůj život, co jsou pro mě priority a jaké malé kroky k nim můžu podniknout.
Byl a je to komplexní proces, jehož středem je pro mě partnerství s nebeských Otcem. Pokud bych měl ale mluvit o konkrétních bodech, které mě touto cestou nasměrovaly, první z nich byl životopis Martina Luthera Kinga, který jsem našel v covidovém období při prohlídce kostela na Velký pátek v poličce s knížkami po nedávno zemřelém knězi. Jeho příběh mě velmi zaujal. Jeho urputnost a nasazení života v boji proti segregaci ve mně probudila vnitřní zápal v odevzdanosti pro dobro.
Následovalo několik příběhů lidí, kteří projevili ve svém životě věrnost křesťanským ideálům i přes ohrožení svého života. Například Franz Jägerstätter, který odmítnul bojovat za nacistické Německo a zaplatil za to životem. Nebo Lucia Pisapia Apicella, která po 2. světové válce, vedena láskou ke všem padlým vojákům, shromažďovala jejich ostatky v kostelíku, kde se za ně modlila a oplakávala je jako jejich vlastní matka.
Velmi se mě také dotýkaly myšlenky papeže Františka. Pár týdnů po přečtení jeho encykliky Fratelli tutti o bratrství jsem si silně uvědomil, že bych se mohl věnovat šíření papežových myšlenek. Zkrátil jsem si pracovní úvazek o jeden den a začal v knihovně místní fary přemýšlet a modlit se, co by to mělo být. Zjišťoval jsem, jestli něco podobného už neexistuje a náhodou jsem po nějaké době narazil i na setkání Františkovy ekonomiky, které mělo být za pár dní na kraji Prahy. A tam to začalo. 

Co na tvé rozhodnutí říkala tvoje manželka?

Všechny věci spolu konzultujeme, takže byla v tom procesu se mnou a plně mě podporovala. 

Co tě na práci pro ES a FE baví?

Ve své bývalé práci jsem zjistil, že mě baví propojovat lidi. Proto si užívám být v kontaktu s nejrůznějšími inspirativními lidmi a objevovat synergie mezi vztahy, projekty nebo iniciativami, které můžou dát dohromady nový obraz reality nebo nové způsoby, jak věci mohou fungovat. 

Jaké máš sny a vize, jak přiblížit ES a FE nám v ČR?

Rád bych v lidech objevil nový vnitřní zápal pro společné dobro a pozornost k lidem na okraji společnosti. Myslím si, že je to jednou z esencí sociálního učení církve a evangelijních hodnot, které ES a FE reprezentuje. Papež František nás vyzývá, abychom byli protagonisty změny, a proto vidím jako důležité přinést tento nový pohled ekonomického myšlení do veřejného prostoru k diskuzi a nacházet nové cesty, jak ho naplnit. K tomu je zapotřebí šířit o Františkově ekonomice povědomí, ale především ji žít. 

Jaké aktivity s ES a FE plánujete v nejbližší době?

Aktuálně se zaměřujeme převážně na prezentaci Františkovy ekonomiky. Proto plánujeme 11. června 2022 uspořádat jednodenní konferenci v Centru Mariapoli v Praze s názvem Ekonomika zítřka. Rádi bychom také vytvořili vzdělávací program zejména pro střední školy, ve kterém chceme mladé generaci předat nový pohled uvažování v ekonomicko-sociálně-environmentálních oblastech. A mimo jiné budeme o FE mluvit koncem května na konferenci pro křesťanské podnikatele na Velehradě. 

Za rozhovor děkuje Marie Trutnovská 
Více viz www.frantiskovaekonomika.org a www.ekonomikaspolecenstvi.cz

frantiskova ekonomika

11 josef zvonek

2. 6. 2022

0
0
0
s2sdefault