Slova Jesúse Morána, spoluprezidenta Hnutí fokoláre, která zazněla během kázání při mši za zavřenými dveřmi přenášené přes internet v den výročí úmrtí Chiary Lubichové 14. března 2020.

2020 03 jess morn copresidente

(…) V těchto posledních týdnech – kromě jiného uprostřed postní doby – zaznívala v mé duši naléhavá myšlenka: marnost všeho, naše tápající inteligence při snaze do hloubky pochopit skutečnost, život, plynutí dějin. Fakticky stačil jeden virus, jeden nebuněčný mikroorganismus, aby ohrozil všechny naše velké úvahy a jistoty, naše ekonomické plány a politické strategie; aby spustil paniku na celosvětové úrovni a vyzdvihl chatrnost takzvané globalizace. Jak jsme před pár dny viděli v titulku jedněch novin, které využily fotbalový žargon: Koronavirus – Globalizace 1:0. To je smutná pravda.

Když jsem přemýšlel o tom, co se v posledních letech psalo o fenoménu kultury naší doby, o četných analýzách a proti-analýzách týkajících se budoucnosti dějin atd., atd., zachvacoval mne téměř ochromující pocit zděšení a smutku. Ale právě tehdy jsem dospěl k ohromnému znovuobjevení: Zjevení, Boží slovo k člověku prostřednictvím lidských slov a inteligence člověka; smýšlení Boha v lidských slovech o hloubce života a dějin; „doušek smyslu“. Skutečně si myslím, že pouze Boží slovo nám dává odpovědi pro tyto chvíle, které prožíváme, protože pouze ono v sobě obsahuje věčnou moudrost, která překračuje čas, aniž by ztratila na svém významu. Ve světle Zjevení si uvědomujeme jednu skutečnost, která je tím více ohromující, čím je paradoxnější: že prožíváme čas milosti.

Moudrost! To je ten správný klíč. Toto je skutečně okamžik moudrosti, doba pro moudrost; vize skutečnosti z jiného zorného úhlu, která je dnes naprosto nedotknutelná a nepostradatelná. (…) Moudrost, která vede k chápání skutečnosti osvícenému láskou a která právě díky tomu aktivuje ohromný proud bratrství. Bůh může skutečně konat mimořádné věci i uprostřed zla. Vítězí nad ním svým záměrem lásky.

Chiara svým životem prošla téměř jedním stoletím a kráčela jako proud moudrosti, který zavlažoval zemi. Byla pozorná k událostem dějin, nezastavila se u povrchu věcí, ale šla do hloubky a do výšky, aby čerpala z Božího pohledu a z Božích myšlenek, z Boha samotného. Proto nehleděla na nic jiného než na Jeho Slovo.

Jednota je vlastně Božím plánem s lidstvem, Ježíšovou závětí, vtěleným Slovem. Nyní můžeme konstatovat, jak toto slovo – jednota - které je zakotveno ve Zjevení, překračuje pomíjivé události, období a epochy. Představuje perspektivu smyslu, která zahrnuje minulost, přítomnost a budoucnost. Prorockou perspektivu schopnou uvolnit tu nejlepší energii mužů a žen každé zeměpisné šířky, kultury, rasy a společenských podmínek. V síle jednoty můžeme proměnit „globalizaci lhostejnosti“ v „globalizaci bratrství“.

Zápas neskončil. Jedním jsme si jisti: vítězství bude patřit Božímu milosrdenství.

Jesús Morán
(www.focolare.org)

 

20. 3. 2020

0
0
0
s2sdefault

Poselství prezidentky Hnutí fokoláre Marie Voce pro komunitu hnutí na celém světě u příležitosti výročí úmrtí Chiary Lubichové.

2020 03 maria voce presidente

Rocca di Papa 14. března 2020

Milovaní a milované,
jsem upřímně ráda, že vás mohu všechny na celém světě pozdravit právě dnes, 14. března, v den Chiařina odchodu do nebe a v roce stoletého výročí jejího narození.

Od začátku tohoto výročí se těšíme z množství mimořádných událostí, které se konaly, a ještě konají na celém světě a vzbuzují zájem médií jednak o osobu Chiary, jakož i o charisma, ze kterého se tato velká rodina zrodila. Skutečně mnozí se s ní na celém světě seznámili.

Rádi bychom, aby tyto oslavy, jakož i různé jiné události, setkání, aktivity, konference a společné eucharistické slavení pokračovaly. Ale dobře víme, že situace se změnila.

Epidemie zapříčiněná koronavirem přinutila mnohé země naší planety přistoupit k drastickým opatřením, aby se zabránilo šíření nákazy. Izolace osob i fyzická vzdálenost, společně se zákazem veřejných setkání či akcí všeho druhu, jsou momentálně těmi nejúčinnějšími nástroji. Dokonce tady v Itálii se nekonají ani bohoslužby!

Naštěstí z Číny, jejíž události jsme celé týdny s úzkostí sledovali, začínají přicházet méně znepokojivé zprávy, jednak o počtu nakažených osob, jakož i o úmrtích, které začínají ubývat. Ale tady v Itálii a v jiných zemích světa je situace ještě velmi vážná.

Zároveň dobře víme, že koronavirus není jediným nebezpečím, se kterým dnes lidstvo zápasí. Mám zde na mysli konflikt v Sýrii, migranty nucené utíkat ze svých zemí i staré a nové epidemie v některých afrických zemích.

Zajisté, pro mnohé z nás, kteří jsme izolováni – i já k vám v této chvíli mluvím z domu – je to zcela nová zkušenost, protože my jsme určení pro společenství a jednotu. Je to vidět na plodech, které se ukazují i v tomto bolestném období, jak mi mnozí píšete. Srdečně vám za ně děkuji. Je to živé svědectví o tom, že i přes extrémní situaci nám nikdo nemůže odejmout Boha a zabránit nám milovat.

Existuje mnoho způsobů, jak konat skutky podpory a pomoci. Především je to modlitba. Kromě ní jsou to skutky lásky, které můžeme násobit například cestou telefonu, zprávami na WhatsApp, maily ... aby se nikdo necítil sám; a to nejen ti, kteří jsou doma, ale také nemocní, i ti, co se nasazují při jejich léčbě, kteří potěšují či doprovázejí ty, kterých se následky této situace dotýkají. Jedním slovem, zapojme veškerou naši kreativitu a fantazii. Naši gen nás to učí spoustou zkušeností, s nimiž se dělí na sociálních sítích, a nejen oni.

Pouze takto, jen prokazováním skutků lásky, které můžeme vždy konat, se můžeme nakazit antivirem naděje, antivirem bratrství.

Čekají nás chvíle, dny, snad týdny či měsíce ... předem to neumíme určit, ale jednou to všechno pomine. Pokud budeme dobře žít toto období, nově objevíme živou a silnou Ježíšovu přítomnost v žitém evangeliu, v bratrovi, v Ježíši mezi námi, jehož v naší velké rodině můžeme udržovat i na dálku, zvlášť ale v milované bolesti, v níž rozpoznáváme Ježíše Opuštěného - " Chiařina Boha " - jak to s oblibou říkává tridentský biskup. V Něm se setkáme i s ní a naučíme se hledět na každou situaci jejíma očima. Stejně i my si budeme moci zopakovat zkušenost Chiary a jejích společnic, které si skoro ani neuvědomovaly řádění války kolem sebe, ani její konec, protože vytrženy Bohem a jeho láskou žili skutečností, která byla silnější než všechno ostatní. Vše začalo touto novou vírou v Boží lásku.

I my dnes vystartujme s jistotou, že vše je Láska a pokud nás bude spojovat modlitba a láska ke všem, přispějeme takto k šíření naděje a k pozvednutí světa.

A to bude ten nejlepší způsob, jak oslavit Chiaru a její – i náš – velký Ideál.

Jsem s vámi, kdekoli se nacházíte. Ciao!

Zde je možné sledovat video v italštině.

18. 3. 2020

0
0
0
s2sdefault

Michele Zanzucchi / Citta‘ Nuova

202003koronavirus

Opravdu nevěřím, že tato nákaza je bičem, který na nás seslalo nebe kvůli našemu obrácení. Nevěřím, že by se ho mohla dovolávat Panna Maria, aby nás vrátila na správnou cestu. Paradoxně to potvrzují jevy, které pozorujeme: nouze vede k růstu lidskosti a přináší řadu drobných požehnání.

Zdá se, že se kvůli nepatrnému viru vše zastavilo. Globalizace snad poprvé vykazuje závažné příznaky svých anomálií. Nečekaný virus z Wu-chanu narušuje zaběhnuté zvyklosti nás všech, zejména však v bohatém světě. Mění se téměř všechno, co jinak probíhá rok, co rok naprosto bezproblémově. Vylidňují se náměstí, letadla zůstávají na zemi, vznikají nové bariéry, vážným omezením podléhají vztahy lidí na pracovišti, ve školách či ve sportovních klubech. Obchodní výměně jsou přistřižena křídla, narůstá strach jednotlivců i celé společnosti, šíří se nákupní panika, mnohé firmy omezují výrobu a také narůstá riziko nekontrolovaného pohybu velkých mas lidí. A tak dále, stačí otevřít jakýkoliv informační web se soupisem škod napáchaných virem.

Zároveň se projevuje dosud nedoceněný společenský rozměr epidemie a jejích následků. Vedle známých negativ a dramat přináší virová epidemie také posilování vztahů mezi lidmi. Řekl bych, že společnost jako celek znovu začíná přemýšlet o hlubší kvalitě života, o budoucnosti a o společném dobru. Projevuje se to v řadě zdánlivě malých, avšak nadějných zlepšení:

1. Situace nás vede k větší pozornosti vůči našim nejbližším, navracíme pravou hodnotu rodině a domovu jako místu bezpečí a dobrých vztahů.
2. Je to šance k větší pokoře, abychom se přestali považovat za nadřazené ve vztahu vůči přírodním silám.
3. Jsme donuceni k střízlivějšímu životnímu stylu, méně zaměřenému na nepřetržitou zábavu.
4. Zkracuje se čas, který trávíme nakupováním věcí často velmi nepodstatných.
5. Znovu objevujeme knihy, které se řadí mezi první oběti mánie chytrých telefonů.
6. Máme šanci více se modlit a dát větší váhu modlitbě srdce, tím spíše že nemáme možnost tolik setrvávat na modlitbách v kostele.
7. Nutí nás to uvažovat nad světem více sjednoceným a propojeným, více vzájemně blízkým.
8. Nemůžeme se nadále považovat za „čistší a civilizovanější“, tedy za „nadřazené“ vůči mnoha jiným národům.
9. Je nejvyšší čas, abychom se zbavili namyšlenosti vůči chudším zemím, jako by jen ony byly zdrojem infekcí a prostředím předurčeným k jejich šíření.
10. Viditelně se zmenšilo znečišťování životního prostředí, a to dokonce i v Číně.
11. Znovu si můžeme připomenout, že zisk není jediným smyslem života.
12. Omezujeme formální objímání a líbání na pozdrav a můžeme se namísto toho soustředit na vyjádření ryzího vztahu pohledem, úsměvem a gesty.
13. Můžeme se více soustředit na přítomný okamžik a nedělat příliš velké plány do budoucnosti.
14. Rozvíjí se lékařský výzkum, který spojuje odborníky z různých zemí do chvályhodného společného úsilí.
15. Všude pozorujeme mimořádnou obětavost velkého množství lékařů a zdravotníků.
16. Herci, politici, novináři a sportovci spontánně vnímají, že je potřebné mírnit se ve výrazivu.
17. Sportovní události přestávají být nabubřelou show, což vůbec není špatné, spíše naopak.
18. Jsme méně otravováni agresivní reklamou.
19. Ve veřejné diskusi se častěji objevují vážná témata a zmenšuje se prostor pro omílání hloupostí.
20. Ubývá klepů ve prospěch seriózních, pravdivých výpovědí.
21. Jako odpověď na aktuální situaci ve společnosti se znovu objevuje zdravý humor okořeněný sebeironií.
22. Vlády a instituce konečně spolupracují v boji proti fake news.
23. Více se zajímáme o starší lidi, abychom je uchránili před nákazou.
24. Je zřetelněji vidět, jak normální chod života závisí na tolika důležitých a běžně nepříliš znatelných společenských vazbách.
25. Otevírají se lidská srdce a spolu s nimi se v zájmu pomoci otevírají konta mnoha ekonomických a finančních institucí ve světě.
26. Snažíme se být lidštější, vzdor všem našim slabostem a omezením.

Každý by mohl do uvedeného seznamu přidat své postřehy. Není však pochyb o tom, že Covid-19 je pohromou, že je to skutečná rána. Ale jak připomněl svatý Augustin, pokud utržíte úder do tváře, určitě to není proto, že by to chtěl Bůh, protože Bůh nechce zlo a trápení. Pokud ale pocítíte bolest, Boží záměr v tom určitě je. Na bolestech a utrpení můžete růst ve své lidskosti. Bolest nás může přimět, abychom se vrátili k základnímu smyslu našeho života.

Po útoku na newyorská Dvojčata jsme se zeptali Chiary Lubichové, co si o tom myslí. Překvapilo nás, když řekla, že díky této dramatické události lépe pochopíme, že jsme všichni bratři. Možná, že tato její intuice platí i pro Covid-19.

12. 3. 2020

0
0
0
s2sdefault

Rocca di Papa 22. února 2020

202002koronavirus

Všem, kdo patří k Hnutí fokoláre v celém světě

Sdělení týkající se Koronaviru (COVID-19)

V důsledku zjištěných případů nákazy koronavirem (COVID-19) také v Itálii

Mezinárodní centrum Hnutí fokoláre,

které má své sídlo v Itálii a je organizátorem a místem setkání, na nichž se účastní osoby pocházející z mnoha zemí, vybízí velkou rodinu Hnutí fokoláre ve světě, aby tuto krizovou zdravotní situaci žila s potřebnou pozorností a s velkým
smyslem pro zodpovědnost s ohledem na osobní zdraví a společné dobro.

Hnutí fokoláre zvláště doporučuje dodržovat velmi přísně opatření prevence a bezpečnosti vyhlášené zdravotními autoritami dané země a sledovat pozorně příslušná sdělení. Co se týká akcí organizovaných Mezinárodním centrem, Centrum je v těsném kontaktu se zdravotnickými autoritami a místními samosprávami, aby sledovalo vývoj a uplatnilo opatření, která se ukáží jako nezbytná. Mezinárodní centrum doporučuje, aby se stejně postupovalo pro velká setkání v ostatních zemích.

Nadále však platí výzva Marie Voce (Emmaus) z 1. února, abychom měli (právě jako celosvětová rodina fokoláre) bezpodmínečnou lásku ke všem, lásku, „která nedělá rozdíly a která nemá strach. Vždyť i bratr, který tě může nakazit, je stále tvůj bratr a ty se o něho musíš postarat“.

Leták ve formátu PDF.

202002koronavirus letk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Srdečně zveme na východočeskou Mariapoli, která se uskuteční prvomájový prodloužený víkend v romantickém údolí řeky Svratky.

Termín: 29. dubna (večer) - 3. května 2020.

Místo: Rekreační středisko Prudká, mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem

Jedná se o přírodní areál na krásném místě s velkým sportovním zázemím.
Více viz stránky www.prudka.cz

Náklady na pobyt a stravu (plná penze): 3.200,- Kč - dospělí 1.400,- Kč - děti a mládež 3 - 17 let

Děti do 2 let (včetně) bez potřeby společného stravování a vlastní postele zdarma.

Pokud máte zájem o účast či jakékoliv dotazy, ozvěte se Ludmile Barborkové na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 602 257 045 (vzhledem k omezené kapacitě co nejdříve).

20200429 mp prudk

27. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

U příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre, Vás srdečně zveme na přednášku Hnutí fokoláre a jeho přínos naší společnosti v době totality, která se koná v neděli 15. března 2020 v 15 hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce (vchod recepcí C2), Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana.

Přednášku povede doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR, dále vystoupí kazatel Církve bratrské ThDr. Pavel Černý, Th.D., Věra Luxová, Ing. Jiří Kratochvíl, Dominika Špaňhelová a Jan Šebor.

Přednáška proběhne pod záštitou Ing. Petra Šilara, předsedy senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Na přednášku přijďte, prosíme, s dostatečným předstihem, bude probíhat kontrola občanských průkazů.

Účast Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (kapacita sálu je omezená).

zp202003

19. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

15. března 2020 si Vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnost k 100. výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre do olomoucké katedrály sv. Václava, kde v 10:00 hodin zahájíme mší svatou, po které bude následovat setkání s Mons. Janem Graubnerem.

20200315 pozvanka olomouc chiara lubichova

18. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault

Rocca di Papa (Řím) 22. ledna 2020

Dnes je 22. leden 2020. Před 100 lety, 22. ledna 1920, se narodila Chiara Lubichová. Dnes na celém světě stoupá k nebi chvalozpěv díků za ten nesmírný dar, který Bůh dal světu skrze narození Chiary.

200122 chiara

Chiara – žena, která žila pro to, aby všichni na světě znovu objevili, že jsou si bratry, a aby se mohla utvářet rodina dětí Božích spojená vzájemnou láskou. Dělala to den za dnem, navazovala vztahy se všemi lidmi, se kterými se setkala, aniž by se nechala zastavit jakýmikoli kulturními, náboženskými nebo etnickými rozdíly, odlišností pohlaví nebo věku, protože byla přesvědčena, že Bůh je Otec všech a že tedy všichni muži a všechny ženy jsou bratry a sestrami. Její poselství jednoty je, myslím, ještě i dnes nanejvýš aktuální a je důležité, protože se neustále objevují proudy různých partikularismů a rozdělení, vznikají stále nové zdi a nové hranice. Vnímám naléhavou touhu navrátit důraz na náš jediný cíl, jediný pro všechny: žít a konat tak, aby se budoval svět odlišný od toho, v němž jsme, svět sjednocený podle Ježíšovy vize: „Aby všichni byli jedno.“ To je smysl motta „Slavení jako příležitost k setkání“, které jsme zvolili pro oslavy tohoto 100. výročí. Nechceme nostalgicky vzpomínat na Chiaru, ale setkat se s Chiarou, setkat se s ní živou, v duchu, který nám předala, v hnutí, které založila, živou v nespočetném množství následovníků rozesetých ve všech částech světa. Proto vyzývám vás všechny, kteří jste se jednoho dne setkali s Chiarou a jejím charismatem – ať už jste momentálně v kontaktu s naším hnutím, anebo ne – abyste žili to, co je naší snad základní charakteristikou: totiž být lidmi, kteří jsou schopní vytvářet vztahy, přijímat druhé bez předsudků, bez zaujetí, bez schémat, propojovat je s druhými. Slavme toto výročí Chiary. Nesme dál její poselství, její velký sen jednoty, slavme a dělejme to všichni společně. Chiara nás vidí a přeje si, abychom byli sjednocení. A účastněme se různých událostí, které se konají na celém světě a zvláště těch, které se konají v Tridentu, jejím rodném městě, a v Mezinárodním centru Hnutí fokoláre zde, v Rocca di Papa. Buďte si jistí, že jste všichni s radostí očekáváni a vítáni!

Via Frascati, 306 - 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – Tel. +39-0694798-9 – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.focolare.org

 

7. 2. 2020

0
0
0
s2sdefault