Při­ná­ší­me vám pře­klad do­pi­su, kte­rý vzni­kl v břez­nu 2019, ale je stá­le ak­tu­ál­ní. Té­ma­tem ochra­ny ne­zle­ti­lých a očiš­ťo­vá­ní mi­nu­los­ti se bude za­bý­vat i ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní, ten­to pro­ces je vel­mi dů­le­ži­tý a stá­le po­kra­ču­je.

Dopis v PDF ke stažení ZDE. 

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This