Při­ná­ší­me vám pře­klad do­pi­su, kte­rý vzni­kl v břez­nu 2019, ale je stá­le ak­tu­ál­ní. Té­ma­tem ochra­ny ne­zle­ti­lých a očiš­ťo­vá­ní mi­nu­los­ti se bude za­bý­vat i ge­ne­rál­ní shro­máž­dě­ní, ten­to pro­ces je vel­mi dů­le­ži­tý a stá­le po­kra­ču­je.

Dopis v PDF ke stažení ZDE. 

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Drazí, jménem Díla Mariina – Hnutí Fokolále Vám všem přejeme Velikonoce plné naděje, radosti a světla! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This