Měsíc květen je v katolické církvi již tradičně věnován Panně Marii, naší úctě k ní. Pro inspiraci pro následující dny přinášíme krátký text Chiary Lubichové.

Jed­no­ho dne jsem ve­šla do kos­te­la a se srd­cem pl­ným dů­vě­ry jsem se ob­rá­ti­la na Je­ží­še:

„Proč jsi zů­stal na zemi, na všech mís­tech země, v nej­svě­těj­ší Eu­cha­ris­tii, a ty, Bůh, jsi ne­na­šel žád­ný způ­sob, abys nám sem při­ne­sl a za­ne­chal  i Pan­nu Ma­rii, Mat­ku nás všech, kte­ří jsme na ces­tě?“

Zdá­lo se mi, jako by mi v ti­chu od­po­vě­děl:

„Nezanechal jsem ji tu, protože ji chci znovu vidět v tobě.

I když nejste neposkvrnění, moje láska vám propůjčí panenskou čistotu. A ty, vy, otevřete s mateřskou náručí srdce lidstvu, které tak jako kdysi žízní po svém Bohu a po jeho Matce.

Vaší úlohou je teď tišit bolesti, hojit rány, stírat slzy.

Zpívej litanie a snaž se o to, aby se v nich zrcadlil tvůj život. (…)“

„Pan­na Ma­ria pro nás tedy zna­me­ná, žít jako ona.“

Chiara Lubichová

(Foto: „Madonna della bella-accoglienza” © Centro Ave Ceramica)

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Modlitba za mír zaznívající ze synody

Foto: Pixabay V době, kdy pokračují zasedání biskupské synody, zaznívá především volání po ukončení nepřátelství ve Svaté zemi. Zvláště významný byl příspěvek Margaret Karramové, prezidentky Hnutí fokoláre.   „Pane, prosíme tě za Svatou zemi, za národy Izraele a...

Vánoce 2022

Vánoce 2022

Drazí, přejeme vám pokojné Vánoce,které znovu zjeví našim srdcím neuvěřitelné Boží tajemství.Bůh nás miluje! Spojeni v Jeho lásce! Jaroslava Malíková a Jiří Kratochvílza Hnutí Fokoláre v České republice   "Myslím, že Vánoce nám nikdy nemohou zevšednět.Jsou...

Pin It on Pinterest

Share This