Východočeská komunita Hnu­tí fo­ko­lá­re Vás zve na Mariapoli pro celou rodinu – ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2023 v Milovech – Penzion Poslední míle.

TÉMA: S navigací nejdál dojdeš

program: 

 • společný dopolední program dle věkových skupin 

  • praktická témata s hosty, 

  • vnitřní život a modlitba,

  • sdílení ve skupinkách, 

  • zkušenosti ze života, 

 • odpolední výlety

 • večerní program a povídání

Za­čí­ná­me ve středu 27. 9. večeří. Končíme v neděli 1. 10. obě­dem.

Při­hlá­še­ní ZDE klikněte do 30. 6. 2023

UBY­TOVÁNÍ
www.penzionposlednimile.cz

Náklady na pobyt a stravu (plná penze) 

Cena za dospělou osobu: 4 000,-.

Cena za děti a mládež 3-17 let a nepracující 18+: 2 200,-.

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.

 

PLATBA

Prosíme o zaslání zálohy 50% a nebo rovnou celé platby hned a nebo nejpozději do měsíce od přihlášení na účet Rodiny, z.s.. Číslo účtu: 2700527638/2010 (Fio banka).

 

Variabilní symbol: datum narození ve tvaru DDMMRRRR. 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka, za kterého je platba (případně jméno zástupce rodiny). Úhradu za rodinu proveďte jednou platbou.

Upozornění: při neuhrazení zálohy v termínu bude rezervace stornována. 

Doplatek: na výše uvedený účet do 31.července 2023.

 

Pokud by cena byla pro Vás limitem, dejte nám vědět a zároveň, kdo může přispět více, tak budeme také rádi a pomůžeme si tak vzájemně.

DO­DA­TEK
Aktivity pro děti během programu jsou za­jiš­těny.
Po­moz­te dob­ré or­ga­ni­za­ci. Při­hlas­te se a za­plať­te zá­lo­hu včas. Bliž­ší in­for­ma­ce u Ludmily Barborkové: 602 257 045, ludmila.barborkova[at]gmail.com

Milovy

Pin It on Pinterest

Share This