Rádi bychom Vás touto cestou pozvali do citadely Pakt v Praze-Vinoři, kde každou první sobotu v měsíci (s výjimkou zimních měsíců a měsíce srpna) udržujeme a zvelebujeme farní zahradu a pozemek kolem Centra Mariapoli.

Kromě potřebné práce – a je jí dost – je to i skvělá možnost setkat se s druhými, lépe se poznat, strávit den venku, dát si „do těla“, ale i prožít společně mši svatou, poobědvat a u kávy si připomenout Slovo života.

Pro lepší přehled Vám připomínáme konkrétní termíny prací v citadele: 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12. Tak si rovnou některý vhodný můžete poznamenat do kalendáře.

A ještě něco: v červenci probíhají ve Vinoři „Letní práce v citadele pro všechny“, kdy společně prožíváme tři dny. Ubytování máme zajištěno v Centru Mariapoli včetně výborné stravy. Ráno začínáme myšlenkou na den, pak se věnujeme práci, po polední siestě opět chvíli pracujeme, kdo chce, účastní se poté mše svaté a večery trávíme s pěkným filmem, povídáním nebo třeba u táboráku. Bývají to intenzivní, radostné dny prožité spolu a s Ježíšem mezi námi. Tentokrát plánujeme Letní práce v citadele v termínu 5. až 7. července. Takže další poznámka do Vašeho kalendáře ;).

Marie Hrabětová a Blanka Padevětová

Pin It on Pinterest

Share This