Prezidentka Hnutí

Prezidentka Hnutí

Mar­ga­ret Karra­mo­vá zvo­le­na no­vou pre­zi­dent­kou Hnu­tí fo­ko­lá­re Do čela Hnutí byla 31. ledna 2021 zvolena jako třetí prezidentka po zakladatelce Chiaře Lubichové a po Marii Voce, která skončila druhé volební období. Mar­ga­ret Karra­mo­vá, po­chá­ze­jí­cí...
Spoluprezident Hnutí

Spoluprezident Hnutí

Je­s­ús Mo­rán zno­vu zvo­len spo­lu­pre­zi­den­tem Hnu­tí fo­ko­lá­re Pro Morána je to druhý mandát; jeho hlavním úkolem jako spoluprezidenta je plná podpora prezidentky a spolupráce s ní. Nově zvolenou prezidentkou Hnutí fokoláre je Margaret Karramová. Zvo­le­ní...

Pin It on Pinterest