Pod­po­ra bla­ha a ochra­na ne­zle­ti­lých

Pod­po­ra bla­ha a ochra­na ne­zle­ti­lých

Pod­po­ra bla­ha a ochra­na ne­zle­ti­lých Oso­by po­vě­ře­né v HNUTÍ FO­KOLÁRE v České re­pub­li­ce NA POD­PO­RU BLA­HA  A OCHRA­NU NE­ZLE­TILÝCH A ZRA­NI­TELNÝCH OSOB PhDr. Ja­ro­slav Štur­ma mo­bil  +420 606 437 151 e-mail: jaroslav.sturma@gmail.com Mgr. Alž­bě­ta...

Pin It on Pinterest