Dílo Ma­rii­no – Hnu­tí fo­ko­lá­re ve spo­lu­prá­ci s Pas­to­rač­ním stře­dis­kem Bis­kup­ství čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké­ho vás sr­deč­ně zve na vý­sta­vu ke 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé.

Vý­sta­va v ka­tedrá­le sv. Mi­ku­lá­še v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích bude za­há­je­na 22. 1. 2020 v 16.00 mší sva­tou za Chi­a­ru Lu­bi­cho­vou a poté ver­ni­sá­ží.

Po skon­če­ní vás všech­ny zve­me na se­tká­ní do sálu dě­kan­ství.

Vý­sta­va bude v ka­tedrá­le pří­stup­ná do 24. 2. 2020.

Pin It on Pinterest

Share This