Ze sbírek organizovaných Hnutím fokoláre v ČR byly v roce 2022 poskytnuty tyto prostředky:

 

Pomoc rodinám a jednotlivcům v rámci České republiky 109 065,- Kč
Pomoc rodinám v Srbsku 33 000,- Kč
Pomoc obyvatelům stálé Mariapoli Fontem (Kamerun) 97 000,- Kč
Pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR 95 000,- Kč
334 065,- Kč

 

 

Prostředky zaslané na Ukrajinu prostřednictvím tamního fokoláre            21 000,- EUR (tj. cca 525 000,- Kč).

 

Sbírka prostředků dále pokračuje přes účet 474026843 / 0300  s těmito variabilními symboly:

555     pomoc potřebným v ČR

557     pomoc lidem postiženým válkou s uvedením země určení (Ukrajina, Sýrie)

1010  pomoc pro Fontem

 

V těchto dnech zasíláme dárcům potvrzení o poskytnutém daru pro účely daňového odpočtu. Bohužel neznáme všechny jejich adresy. Pokud někdo potvrzení nedostal a potřebuje ho, ať si o něj napíše na adresu j.kratochvil@focolare.cz.

 

Děkujeme všem dárcům za jejich velkorysost.

 

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl

Koordinátoři humanitární pomoci HF

Pin It on Pinterest

Share This