Zve­me Vás na břez­no­vou on-line dis­ku­zi v rám­ci Fran­tiš­ko­vy eko­no­mi­ky. Té­ma­tem je „Eko­lo­gie vs. Eko­no­mie – jak se to týká mě?“ Dis­ku­to­vat bude RNDr. Hana Číž­ko­vá, CSc.   Pro účast je nut­ná re­gis­tra­ce na https://forms.gle/djsUizPEC7SZUF4N9

Lud­mi­la Bar­bor­ko­vá

Pin It on Pinterest

Share This