Sr­deč­ně Vás zve­me

na 38. kon­fe­ren­ci

Člo­věk a mé­dia na téma

ŘÍDÍ NÁS STRO­JE? ANEB UMĚLÁ IN­TE­LI­GEN­CE A MÉDIA,

která se uskuteční dne 28. dub­na 2022 od 17:30 hod. v Americkém centru (Tržiště 13, Praha 1) – prosíme o přihlášení zde: http://www.clovekamedia.cz/prihlaska.htm

Pin It on Pinterest

Share This