Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu se vzedmula v celé naší zemi obrovská vlna solidarity. Jak víte, ani my jsme nezůstali stát stranou. Mnozí z nás se zapojili do podpůrných akcí organizovaných církevními i občanskými organizacemi. Vedle toho vyhlásilo Hnutí fokoláre finanční sbírku zamýšlenou především ve prospěch jeho ukrajinských členů a příznivců. Ke 4.10. 2022 bylo z jejího výtěžku zasláno 15 000 EUR (tj asi 375 000 Kč) přímo do fokoláre v Kyjevě a dalších 90 000 Kč  bylo použito pro potřeby ukrajinských uprchlíků v České republice. K dispozici pro další využití aktuálně zůstává 8 558 Kč.

Sbírka dále pokračuje a je možno se do ní zapojit příspěvkem na účet 474026843/0300 s variabilním symbolem 557 a do zprávy pro příjemce uvést UKRAJINA.

Z důvodu rostoucích životních nákladů chceme rovněž zintenzivnit pomoc potřebným z řad členů a příznivců Hnutí v naší zemi. Na tento účel lze přispět na výše uvedený účet s variabilním symbolem 555 a do zprávy pro příjemce uvést Potřební ČR.

Srdečně Vám děkujeme jménem všech, jimž pomáháte svými dary i modlitbami.

Za Hnutí fokoláre v ČR

Michaela Harantová a Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This