V so­bo­tu 27. 3. 2021 se od 13:30 – 18:00 usku­teč­ní se­tká­ní ro­di­ny Díla Ma­rii­na na plat­for­mě ZOOM. Kon­t­ro­la spo­je­ní bude pro­bí­hat od 13:30, při­poj­te se včas!
Pro­gram za­čí­ná ve 13:50.

Pin It on Pinterest

Share This