Dílo Ma­rii­no – Hnu­tí fo­ko­lá­re vás sr­deč­ně zve na vý­sta­vu k 100. vý­ro­čí na­ro­ze­ní Chi­a­ry Lu­bi­cho­vé. Vý­sta­vu v kos­te­le sv. Ja­ku­ba v Brně za­há­jí­me v ne­dě­li 23. srp­na 2020 v 16 ho­din ver­ni­sá­ží, při kte­ré úvod­ní slo­vo pro­ne­se Mons. Jiří Mi­ku­lá­šek, hu­deb­ně-me­di­tač­ní do­pro­vod při­pra­vi­li Ra­dek a Mar­ti­na Ko­mín­ko­vi, mo­de­ru­je Ra­dek Me­zu­lá­ník. Po skon­če­ní zve­me na se­tká­ní do sálu sva­to­ja­kub­ské fary. Vý­sta­va bude pří­stup­ná den­ně do 15. září 2020.

Pin It on Pinterest

Share This