V so­bo­tu 10. červ­na 2023 se usku­teč­ní vý­let Zla­té Pra­hy do Ameriky, Kanady a Mexika pod ná­zvem „Za krásami Čes­ké­ho kra­su„.

Celá tra­sa je dlou­há cca 9 km s pře­vý­še­ním cca 250 me­t­rů.

Podrobnější informace ke stažení

Pin It on Pinterest

Share This