V neděli 21. dubna 2024 se v rámci iniciativy Zlatá Praha uskutečnilo v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři setkání na téma „ČEMU (všemu) VĚŘÍ ČEŠI“.

Naším hostem byl doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. , český religionista zabývající se studiem kultů, sekt a nových náboženských směrů.

Ve své přednášce, kterou rozdělil na tři části, porovnal spirituality „objektivní pravdy“ i „individuálního prožívání“ představující hodnoty předmoderní, moderní i postmoderní, jejich chápání „celostní“ i „fragmentární“ a naznačil, jak mohou také tradiční společenství přistupovat k současným trendům odrážejícím se v životě lidí dnešní doby.

Četné otázky, k nimž více než pět desítek přítomných vybídl, byly důkazem, že je toto téma velmi zaujalo. Vedly tak nejen ke spontánní vzájemné výměně zkušeností, ale i ke společnému hledání odpovědí, jež pokračovalo v živých debatách skupinek účastníků ještě dlouho po ukončení programu.

Pin It on Pinterest

Share This