V neděli 4. června 2023 se v rámci iniciativy Zlatá Praha uskutečnilo v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři setkání na téma Ukrajina a Rusko s názvem „Pokus o pohled z obou stran“.

V krátkém úvodu Jiří Kratochvíl nejprve představil oba hosty, kteří se nedávno vrátili z cest do těchto zemí a přijali naše pozvání.

Jako první z nich se ujal slova František Talíř, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, který hovořil o své „oficiální“ návštěvě ukrajinského Mikolajiva.

Poté následovalo svědectví Františka Slavíčka, fokolarína a kněze, o jeho návštěvě Ruska, kde strávil celý měsíc, v němž měl příležitost setkat se z mnoha obyvateli nejen v samotné Moskvě, ale i na venkově.

Oba Františkové přítomným své zážitky přiblížili také prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace.

Následovala živá debata, při níž více než třem desítkám účastníků nešlo jen o aktuální situaci v těchto zemích, ale i o její kořeny v minulosti a vyhlídky do budoucnosti. Názory a dotazy diskutujících vhodně doplňovaly znalosti a zkušenosti přítomného odborníka – Jaroslava Šebka z Historického ústavu Akademie věd České republiky. O tom, že se jednalo o žhavá témata, svědčily i výměny názorů v menších skupinkách, které se po skončení programu spontánně vytvořily a z nichž některé ve svých debatách pokračovaly i při odchodu domů.

Pin It on Pinterest

Share This