V sobotu 10. června 2023 se uskutečnil výlet Zlaté Prahy do Ameriky, Kanady a Mexika.

Více než desítka odvážlivců, kteří vyrazili na nejzápadnější výspu Prahy, aby se odtud vydali ještě mnohem dále na západ, měla již od první minuty cesty možnost s některými spolucestujícími různých barev pleti v osobních rozhovorech začít využívat nejen znalosti cizích jazyků, ale i zkušenosti z mezináboženského dialogu nabyté nejen při svých předchozích pobytech v cizině.

Nezbytné občerstvení jak pro tělo, tak pro duši, nalezli všichni přítomní v pravé poledne v poslední vísce před hranicemi Velké Ameriky díky nevšední pohostinnosti místních domorodců, mezi nimiž nechyběl ani jejich nejmladší, před několika málo dny narozený příslušník.

Fundovaným průvodcem na cestě přes železniční trať k hranici byl František Zima, jehož poutavý výklad nejen o místní flóře zaujal i kolemjdoucí. Přechod hranic se neobešel bez komplikací a zdržení způsobených rychlou a názornou ukázkou koloběhu vody v přírodě, jež nezůstala bez negativního dopadu na následnou schůdnost stezek pro chodce. Na všechny nástrahy však byli účastníci výletu dobře připravení a dokázali se s nimi vypořádat, takže mohli začít obdivovat americká jezera i skály za nejrůznějších světelných podmínek.

Po pořízení fotografií následoval přesun přes další hranici do Mexika, kde nechyběla pietní vzpomínka na všechny, kteří v těchto končinách v minulosti mnoho vytrpěli a mnozí z nich se odtud již do svých domovů nevrátili.

Cesta pak pokračovala přes další hranice se závorou do Kanady a do další Ameriky, tentokrát Malé.

Z ní se celá skupina odebrala zpět do království českého kolem Dubu sedmi bratří, kde pod bedlivým dohleden nejrůznějších záchranných složek vystoupala vzhůru na hrad Karlštejn, v jehož útrobách někteří navštívili i nově otevřené zákaznické centrum a shlédli krátký film, který jim hrad přiblížil natolik, že se už ani nemuseli zúčastnit právě začínající poslední prohlídky. Dlouhý den tak zakončili v útulné hospůdce v podhradí – jak jinak než u oroseného vychlazeného moku ze západních Čech.

Pin It on Pinterest

Share This