V sobotu 15. června 2024 se uskutečnil výlet Zlaté Prahy do Svatého Jana pod Skalou.

Necelá desítka odvážlivců, kteří vyrazili na nejzápadnější výspu Prahy, aby se odtud vydali ještě dále na západ, se v den svátku svatého Víta nejprve vyšplhala ke zřícenině kaple svatého Vojtěcha vypínající se nad obcí Bubovice a pokračovala pak ke studánce „U lomu“ a lesem k jeskyni „Arnika“, kde využila chvíli poledního klidu k občerstvení a posilnění svých těl před další etapou na cestě.

Ta se vinula dále vzhůru okolo skanzenu „Solvayovy lomy“, přes geologickou expozici hornin Českého krasu, pod skalními masivy „Paraple“ a „Panoptikum“, ke skalním stěnám: „Křížové“, „Vaňasově“, „Svatojánské“ s vrcholovým výhledem a „Trojúhelníkové“ a na závěr kolem kaple Povýšení svatého Kříže do obce Svatý Jan pod Skalou. Fundovaným průvodcem byl po celou dobu František Zima, jehož poutavý výklad nejen o místní flóře zaujal i kolemjdoucí.

Občerstvení pro duši pak všichni přítomní díky pohostinnosti místních nalezli o třetí hodině odpolední
v kostele Narození sv. Jana Křtitele, kde se o něj mohli radostně podělit i s dalšími poutníky
z ještě na západ mnohem vzdálenějších koutů naší republiky.

Na závěr se pak všichni účastníci vydali kolem studánky, pramene, sochy i jeskyně svatého Ivana přes řeku Loděnice ke stanici autobusu Svatý Jan pod Skalou před stejnojmenným obecním muzeem.

Pin It on Pinterest

Share This