Pokoj

Ježíš se stává dítětem, aby nám řekl, že Bůh není daleko.

Andělé zpívají: „Pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“

Pane, Ty, který jsi všemohoucí,

prosíme Tě, zlom v nás domýšlivost a násilí,

odstraň z našich srdcí nenávist

a rozdmýchej v nich lásku,

aby již žádný národ na světě nepoznal, co je válka.

 

Chiara Lubichová

 

Drazí,

 

S přáním radostných a pokojných svátků a všeho nejlepšího do nového roku 2024 vám všem přejí za Dílo Mariino v České republice

Jaroslava Malíková

Jiří Kratochvíl

Pin It on Pinterest

Share This