Díky darům mnoha lidí je možné zmírňovat utrpení osob postižených přírodními katastrofami nebo válkami. Koordinační tým Hnutí fokoláre pro mimořádné události bilancuje situaci v oblasti sbírek finančních prostředků pro Sýrii, Turecko, Ukrajinu, Itálii, Pákistán a Filipíny.

 

Ozbrojené konflikty, epidemie a ekologické katastrofy, jako jsou povodně nebo zemětřesení, mohou způsobit celému obyvatelstvu vážné potíže spojené s okamžitými i dlouhodobými následky. V reakci na tyto závažné situace zřídilo Hnutí fokoláre koordinační tým pro mimořádné události, který v souvislosti s mimořádnými humanitárními událostmi vyhlašuje sbírky finančních prostředků na pomoc postiženým prostřednictvím programů podporovaných členy Hnutí fokoláre nebo jeho celosvětovými organizacemi, které pracují samostatně nebo ve spolupráci s jinými.

Koordinace mimořádných událostí nedávno představila závěrečnou zprávu za rok 2023, z níž se dozvídáme, že od roku 2016 do konce roku 2023 bylo na mimořádné události v Sýrii, Turecku, na Ukrajině, v Itálii, Pákistánu a na Filipínách vybráno celkem 5 361 505 EUR.

V Sýrii umožnil projekt „Semínka naděje“, který byl zahájen v září 2018, zajistit sociálně-zdravotní péči pro rodiny, přístup k základním lékům, základním zdravotnickým službám a chirurgickým zákrokům pro pacienty s chronickým onemocněním a podporu vzdělávání dětí a dospívajících. K dnešnímu dni využilo tento program 23 170 osob.

Při zemětřesení v Sýrii a Turecku v únoru 2023 se různé formy pomoci dostaly 6 273 lidem: finanční pomoc 405 rodinám, distribuce čisticích prostředků 490 rodinám a potravin a oblečení 712 rodinám, stejně jako psychologická pomoc starším lidem, dospělým a mladým lidem a lékařská pomoc. Kromě toho se uskutečnila akce Work Empowerment (ocenění pracovních dovedností, které každý má, s pobídkou v podobě mikrokreditů) pro 16 rodin a 32 jednotlivců a byla poskytnuta pomoc v oblasti bydlení pro 138 rodin. Byla také založena komunitní mléčná farma, která poskytuje mléko a vytváří příjem pro rodiny v turecké vesnici obývané afghánskými uprchlíky.

Naproti tomu na Ukrajině se krizová situace neustále vyvíjí: konflikt je dlouhodobý a potřeby obyvatelstva jsou četné a rostou. V posledních letech byla poskytnuta základní zdravotní péče přibližně 12 000 osob a mimořádná ekonomická podpora více než 2 000 rodin. Rozvíjí se různé aktivity, jejichž cílem je přijmout vysídlené rodiny a děti v Itálii.  V Rakousku byl také zřízen školní tábor, kterého se zúčastnilo 30 dětí ze základní školy v Kyjevě. Bylo otevřeno chráněné denní centrum pro děti a matky.

Další mimořádnou událostí v tomto roce byly povodně, které postihly různé oblasti světa. Zejména během povodně, která zasáhla Pákistán, bylo možné přispět stavebním materiálem na obnovu 20 zničených domů a podpořit 1 150 lidí. Při povodni v italské Emilii-Romagně v roce 2023 bylo naopak možné pomoci 16 rodinám s nákupem nebo opravou materiálních statků poškozených vodou a na domech 7 rodin byly provedeny renovační práce. Kromě toho byl realizován dobrovolnický kemp a vznikla vzdělávací centra.

Koordinační tým Hnutí fokoláre řídí tyto projekty prostřednictvím AMU (Sdružení pro sjednocený svět) a AFN (Sdružení pro nové rodiny), dvou nevládních organizací vzešlých z Hnutí fokoláre, které působí v sociální oblasti.

K dnešnímu dni pokračuje sbírka finančních prostředků pro mimořádné události na Ukrajině a po zemětřesení v Sýrii a Turecku.

Carlos Mana

www.focolare.org

18. března 2024

 

 

Díky sbírkám organizovaným Hnutím fokoláre v České republice bylo od r. 2020 k dnešnímu dni odesláno ve prospěch mimořádných událostí

v Sýrii                                   619 870,- Kč

na Ukrajině                        749 407,- Kč

ostatní                                 478 500,-Kč

(Covid, tornádo na Moravě)

 

CELKEM                           1 847 777,- Kč

 

Sbírky dále pokračují. Je možno přispět na účet 474026843 / 0300 s variabilním symbolem 557 a s uvedením účelu do zprávy pro příjemce: Sýrie, Ukrajina, případně bez specifikace účelu.

 

Pin It on Pinterest

Share This