Centrum Mariapoli v naší citadele „Pakt“ v Praze-Vinoři letos slaví 20. výročí začátku svého provozu a mnozí z nás si jistě pamatují, jak se na něj tenkrát těšili!

Když se začala plánovat jeho výstavba, vznikla u nás v Hnutí fokoláre finanční sbírka, takzvaná „Akce cihla“. Rozšířila se mohutná vlna zájmu o darování peněz na jeho výstavbu. Ze všech koutů republiky přicházely, podle možností dárců, dary malé i velké, které významně přispěly k financování stavby Centra i jeho vybavení. Všem dárcům patří veliký dík za jejich štědrost a věrnost. Někteří z nich však již zemřeli, jiní třeba už nemají možnost pomáhat, a tak se jejich počet snížil skoro na polovinu.

Rozhodli jsme se tedy obnovit povědomí o „Akci cihla“ a rozběhnout její novou etapu. Jak?

  •  posláním daru na účet č. 1027675141/5500

Na co finanční prostředky poslouží? Jak to asi sami znáte, každá stavba vyžaduje různé opravy i průběžnou obnovu vybavení.  Praxe ukázala, že pro poskytování služeb na úrovni je třeba zvětšit kapacitu jídelny, která svou velikostí neodpovídá potřebám současného provozu. Z toho důvodu letos v dubnu začala dostavba stávající jídelny, která rozšíří její kapacitu asi na dvojnásobek, což vyžaduje další finanční prostředky. Budeme vám proto vděčni za každý dar poskytnutý na tento účel. Na konci roku dárci obdrží potvrzení o daru.

  • návštěvou Centra Mariapoli 

V Centru Mariapoli se na vás těšíme jak na různých akcích, tak třeba i soukromě nebo s vaším společenstvím. Lze si domluvit ubytování i při návštěvě Prahy nebo využít možnost přespání na služební cestě.

Stačí napsat na adresu: cmpraha@espol.cz  nebo zavolat na telefon: 286007711.

Najdete nás také na stránkách www.centrummariapoli.cz.

 

Pin It on Pinterest

Share This