Milí přá­te­lé, při­jmě­te po­zvá­ní na se­tká­ní
mo­rav­ských ko­mu­nit Hnu­tí fo­ko­lá­re
O. ar­ci­bis­ku­pem Ja­nem Graub­ne­rem

Kdy: 3. dub­na 2022
Kde: Ka­tedrá­la sv. Vác­la­va v Olo­mou­ci, Ar­ci­bis­kup­ství Olo­mouc­ké

Pro­gram:
10:00 sla­ve­ní eu­cha­ris­tie v ka­tedrá­le
11:00 – 12:00 po­hoš­tě­ní v před­sá­lí ar­ci­bis­kup­ské­ho pa­lá­ce
12:00 – 17:00 pro­gram v sále ar­ci­bis­kup­ské­ho pa­lá­ce: pís­ně, roz­jí­má­ní, hu­deb­ní vy­stou­pe­ní, před­náš­ka doc. Ja­ro­sla­va Šebka, zku­še­nos­ti z na­še­ho ži­vo­ta, pro­gram dětí,…

Po­hoš­tě­ní je za­jiš­tě­no, hlí­dá­ní dětí také!
Pro­sí­me jen o slad­ké či sla­né dob­ro­ty ke kávě a čaji.

Sr­deč­ně zve O. ar­ci­bis­kup Jan Graub­ner, O. bis­kup An­to­nín Basler a olo­mouc­ká ko­mu­ni­ta.

program setkání v Olomouci

Pin It on Pinterest

Share This