Ve­li­ko­noč­ní přá­ní z růz­ných kou­tů svě­ta s pozdra­vem pre­zi­dent­ky Hnu­tí fo­ko­lá­re, Mar­ga­ret Karra­mo­vé.

Pin It on Pinterest

Share This