„Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás dovedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty procházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž vede do života a je perspektivou ve všech našich bolestech a trápeních. Ať se tvé vzkříšení pro nás stane příslibem našeho budoucího života s tebou.“

Miloslav Vlk, Meditace nad křížovou cestou

 

Drazí,

do velikonočních dnů vám všem přejeme radost ze setkání ze vskříšeným Kristem!

 

Jménem všech fokolarínek a fokolarínů

Jarka a Jirka

Pin It on Pinterest

Share This