Neexistují slova, jež by vyjádřila můj nezměrný zármutek, který cítím v srdci pro národy Izraele a Palestiny, pro mrtvé, zraněné, rukojmí, nezvěstné a pohřešované a pro jejich rodiny, což v mé zemi způsobilo vypuknutí nejnovějšího velmi vážného násilí.

S hlubokou vírou se spolu s celým Hnutím fokoláre připojuji k výzvě papeže Františka, k výzvě latinského patriarchátu v Jeruzalémě a ke slovům o míru, která zazněla od představitelů různých křesťanských církví a náboženských vůdců – zejména z řad izraelsko-palestinského regionu – k výzvě k zastavení bojů a k pochopení toho, co řekl papež František při dnešní modlitbě Anděl Páně, že „terorismus a válka nevedou k ničemu a každá válka je porážkou“.

V modlitbě k Bohu míru a spravedlnosti se také spojuji s těmi, kdo na celém světě  obětují modlitby a utrpení a pracují pro to, aby mír zvítězil nad nenávistí a terorem. Mé díky patří zejména těm, kteří mi napsali z míst konfliktů, jako je Ukrajina, a vyjádřili tak své pocity a svou blízkost navzdory tragické situaci, v níž sami žijí již více než rok.

Zavažme se, že budeme budovat bratrský svět a uděláme vše pro to, aby tyto národy a všichni ti, kdo se nacházejí v obdobné situaci nestability a násilí, znovu našli cestu respektování lidských práv, po níž se mohou vydat, kde spravedlnost, dialog a usmíření jsou nezbytnými nástroji, pro budování míru.

Margaret Karramová

Prezidentka Hnutí fokoláre

Řím, 8. října 2023

Pin It on Pinterest

Share This