Projekt pro osobnostní formaci dětí nazvaný Up2Me, „je to na mně“ odpovídá na současné potřeby dětí a rodičů. Za posledních 7 let se ho v České republice a na Slovensku zúčastnilo několik set dětí a dospívajících. Na jaře se otevírá jedinečná příležitost více se o projektu dovědět prostřednictvím mezinárodní školy, která bude probíhat od 5. do 7. dubna přes platformu Zoom. Zvány jsou manželské páry, případně ti, kteří tomuto projektu chtějí napomáhat nebo se o něm více dovědět. Pro více informací můžete kontaktovat Bibiánu Šmehilovou – Pontes (tel. +420 731 623 517; bibiana.smehilova@pontes-in.cz). Překlad je zajištěn.

 

Další navazující část školy proběhne prezenčně v termínu od 26. do 28. dubna 2024 v Poutním domě v Králíkách ve východních Čechách. Ta je učena už výhradně pro budoucí tutory – manželské páry, kterým „hoří srdce“ pro dospívající, mají chuť a sílu se jim aktivně věnovat a jsou vyslány nějakým farním společenstvím, řádem, či hnutím.

 

Up2me je program určený mladým lidem se záměrem podpořit komplexní rozvoj jejich osobnosti a prohloubit poznání sebe sama. Již název Up2Me („je to na mně“) prozrazuje, že tutoři usilují o navozování situací a o vytváření prostředí, v němž se mladí lidé učí přebírat odpovědnost za svá rozhodnutí. Bez znalosti své biologické podstaty a sebe sama je obtížné orientovat se v dnešní společnosti.

Setkání Up2me jsou plná her, debat a informací o tom, jak jsme biologicky stvořeni a jak fungujeme. Prostřednictvím této metody neformálního vzdělávání se chlapcům a dívkám nabízí i řada obtížnějších témat, jako je sexualita, sociální sítě, média a výchova ke zdravým vztahům. Účastníky jsou chlapci a dívky zhruba stejné věkové skupiny, kteří se sejdou desetkrát až patnáctkrát. Na posledním setkání se zpravidla zamyslí nad svým životním plánem. Po celou dobu programu je doprovází dvojice lektorů žijících v manželství. Na setkání můžou být dle potřeby přizváni i odborníci, kteří pracují v oblasti, jíž se dané téma týká.

Kurzy jsou tematicky strukturované a odrážejí potřeby chlapců a dívek v závislosti na jejich věku. V České republice a na Slovensku se v tomto období realizují kurzy pro věkové skupiny 9-11, 12-14 a 15-17 let. Každé sezení je jedinečné a může mít různou podobu. Kurz vznikl pod hlavičkou Hnutí fokoláre.

Přihlašování probíhá vyplněním dotazníku po rozkliknutí odkazu: 
https://forms.office.com/e/qwHTSFkr4r

Přihlašovat se je možné do 29. března 2024.

 

Poplatek za školu činí 15 euro, posílejte přes IBAN: IT28U0503421900000000010118
Do poznámky pro příjemce prosím uveďte: Scuola Up2Me 2024 – jméno a příjmení

Originální pozvánka_IT

Originální pozvánka_IT

 

Pin It on Pinterest

Share This