Víte, že Hnutí fokoláre pořádá každých šest let mezinárodní setkání zvané GENFEST neboli setkání mladých, kteří se chtějí posílit ve vzájemném bratrství?

Tentokrát Genfest proběhne v Brazílii, v Aparecidě, od 12. do 24. července 2024 (www.genfest.org)  a jeho mottem je „Společně pečovat“. Akce bude rozdělena do tří fází: dobrovolnictví, hlavní setkání a kurz výchovy k občanství.

Ne všem se podaří jet do Brazílie, proto proběhnou v některých částech světa souběžné aktivity. Pro nás nejbližší takové setkání – evropského rozměru – se nabízí nedaleko od nás, a to v Ostřihomi v Maďarsku.

 

Pro koho? Pro mladé lidi od 18 do 35 let.

Kde? Ostřihom od 19. do 21. července 2024 (příjezd 18. července).

Přihlášování? https://forms.gle/WthHsvJEmwbD9D1Y7

 

Myslíte si, že je to akce týkající se jen mladých? Mýlíte se! Svým způsobem se mohou zapojit všichni.

Přečtěte si nedávný rozhovor s prezidentkou Hnutí fokoláre Margaret Karramovou: „Tento Genfest vnímám jako velkou příležitost, opravdu šanci. Protože to není jen událost, festival, setkání mladých lidí, kteří se budou bavit několik hodin, několik dní. Tentokrát má Genfest svědčit o té změně, kterou chceme přinést světu. Tento Genfest má několik etap a není jen zpěvem nebo hlásáním slov, ale životem, konkrétně v blízkosti lidí, kteří trpí. Takže doufám, že budeme moci prožít bratrství na všech místech, kde se nacházíme, protože pak můžeme být věrohodní.

Do Genfestu se mohou zapojit všichni, nejen mladí lidé, protože je to zkušenost pro nás všechny: moci ho prožít společně s mladými lidmi a nabídnout tuto péči ostatním, lidem, kteří trpí, pečovat také o stvoření, o ty, kteří nás potkávají. Myslím, že jen tak můžeme skutečně vydávat svědectví. ‚Společně pečovat‘ je podle mého názoru nejsilnější svědectví, které můžeme vydat.“

 

I my v České republice se konkrétně připojíme k Genfestu v jeho první etapě, a to v rámci SummerJobu, aktivní pomoci v oblastech Sudet v Krásné Lípě od 30. června do 7. července 2024.

 

Neváhejte a přihlaste se!

Otázky ohledně Genfestu směřujte na Jaroslavu Malíkovou (tel.: 736 700 878).

Více informací o programu a průběhu Genfestu můžete nalézt také zde:

INVITATION Genfest _EN

Pin It on Pinterest

Share This